A kormány jóváhagyta, hogy a MÁV Zrt. az állam által indokoltnak elismert és az állam által meg nem térített költségei finanszírozására 2011-ben 35 milliárd forint összegű, legfeljebb 3 éves futamidejű zártkörű kötvényt bocsásson ki állami készfizető kezességvállalás mellett – az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlöny hétfői számában jelent meg.

Tekintettel a forrás rendelkezésre állásának sürgősségére engedélyezik, hogy a MÁV Zrt. eltekintsen a nyilvános
pályázattól, de legalább három ajánlattevő ajánlatát be kell kérnie.

A kormány a kezességvállalási díj kikötésétől eltekint. Emellett felkéri az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-t, hogy a MÁV Zrt. számára pénzügyi szempontból véleményezze a forrásbevonáshoz kapcsolódó szerződéseket és egyéb dokumentumokat.