Megerősítette a 3 százalékos inflációs célt a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa keddi ülésén, eleget téve az inflációs cél háromévente esedékes felülvizsgálatának.

A testület közleménye szerint a 3 százalékos infláció kellően alacsony ahhoz, hogy az inflációval járó gazdasági veszteségek mérsékeltek maradjanak, figyelembe veszi a fogyasztói árindex számbavételének módjából eredő esetleges statisztikai torzításokat, és megfelelő mértékben csökkenti egy esetleges defláció kialakulásának kockázatát. A monetáris tanács emlékeztet arra is, hogy az árstabilitás nem jelent zérus közeli inflációt, a gazdaság működése szempontjából a túlzottan alacsony inflációnak is vannak kockázatai.

Az inflációs cél meghatározásakor a monetáris tanács figyelembe vette, hogy Magyarország csatlakozni fog az eurózónához. A csatlakozás előnyei mellett a tanács kiemeli, hogy a periférikus országok tapasztalatai néhány lehetséges kockázatra is felhívták a figyelmet. Amennyiben az inflációs várakozások még a csatlakozás előtt nem kerülnek összhangba az eurózóna inflációs céljával, akkor a csatlakozás után nagyobb a valószínűsége a reálárfolyam túlzott felértékelődésének, a versenyképesség romlásának, a hitelezés indokolatlan mértékű megugrásának. Ezért arra a következtetésre jut, hogy a kockázatok akkor mérsékelhetőek, ha a nominális konvergencia már az eurózónához való csatlakozás előtt nagyobb részt megvalósul.

Ennek érdekében a monetáris tanács középtávon nem zárta ki az inflációs cél csökkentésének lehetőségét sem, amennyiben úgy ítéli meg, hogy ezzel segíti a gazdaság konvergenciáját az eurózónához.

A tanács leszögezte, nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az infláció összhangba kerüljön a 3 százalékos inflációs céllal.

A kormányzati gazdaságpolitikát tekintve a költségvetés hiányának és adósságának csökkentése, az adóintézkedések és szabályozott árak 3 százalékos inflációs céllal összhangban történő alakítása járulhat hozzá az árstabilitás eléréséhez és fenntartásához, s egyben segít mérsékelni annak reálgazdasági költségeit.

A most kitűzött inflációs cél következő felülvizsgálatára legkésőbb három év múlva, vagy a közös európai árfolyamrendszerbe (ERM II) történő belépéskor kerül sor – derül ki a monetáris tanács keddi közleményéből.