A Tanácsadó Testület 30/2011. (IX. 15.) sz. állásfoglalása a boradalom.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (875/2011 sz. ügy) tárgyában.

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes tag “igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A boradalom.hu Szappanos Eszter magánszemély részére delegálható.

Indokolás

A Panaszos, Generál Média Kft.(6800, Könyves Kálmán u. 1.) több, igénylés ellen terjesztett elő panaszt (azonos tartalommal), többek között a tárgybani boradalom.hu domain névre, amelyet Szappanos Eszter magánszemély („Panaszolt”) igényelt. 

A Panaszos előadta, hogy álláspontja szerint az igénylés a „birodalom.hu” domain név érdekeit sértené, tekintettel arra, hogy „egyetlen különbség” az „o” karakter. Előadta továbbá, hogy az igényelt domainnek nincs a magyar nyelv szerint jelentése, védjegy se, kizárólag azért került sor álláspontja szerint az igénylésre, mert az igényelt név hasonlít az általa használt domain névre. 

A Panaszolt fenntartotta igénylését, azonban érdemi védekezést nem terjesztett elő. 

A Tanácsadó Testület (TT) nem fogadta el a Panaszos érvelését, mert domain névként regisztrálhatók értelmetlen kifejezések is. Ugyanakkor részletesen és minden körülményt figyelembe véve vizsgálta, hogy fennállhat-e a fogyasztók megtévesztésének illetőleg az „elgépelésnek” (typosquatting) a lehetősége. 

Minden megtévesztéshez kapcsolódó tárgyú eljárásában hangsúlyozza a TT, hogy a megtévesztést esetről-esetre kell vizsgálni. Ahhoz, hogy egy domain név igénylés gyaníthatóan megtévesztő (és ezáltal jogellenes valamint DRSZ-be ütköző) legyen, több feltételnek kell együttesen fennállnia. E feltételek közül az első, hogy az igényelt domain névhez hasonlító domain névnek olyan márkanévnek kell lennie, amelyről a fogyasztók azonosítják a használót. A „birodalom.hu” esetében ez fel sem merül, hiszen egy egyszerű közszóról van szó, amit bármely kontextusban lehet használni és nem kötődik a Panaszolt üzleti tevékenységéhez. 

Az elgépelés (typosquatting) tekintetében a TT elismeri, hogy az ismert és gyakran használt domainek elgépelése nagy számú lehívásokat generálhat. Az elgépeléshez is szükséges azonban az, hogy a felhasználók kifejezetten keressenek egy oldalt vagy szolgáltatást, azaz az elgépelt névnek olyan fokú ismertségre kell szert tennie, amelyet kifejezetten keresnek a felhasználók. Példaként hivatkozik a TT a nemzetközi jogirodalomban is ismert esetekre mint a goggle.com illetve arifrance.com. 

A Panaszolt magánszemély, így a TT a döntésekor azt is figyelembe vette, hogy nem valószínű, hogy kereskedelmi célra kívánná hasznosítani a Panaszos domain nevéhez hasonlító kifejezést. 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy a domain név a Panaszolt részére delegálható. 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán teljes terjedelmében közzétételre kerül.