Az országgyűlés módosította a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról 2004-ben elfogadott törvényt. Az új jogszabály értelmében borvidéknek minősül az olyan termőhelyek összessége, amelyek több település közigazgatási területére kiterjedően, hasonló éghajlati, domborzati, talajtani adottságokkal, jellemző fajta-összetételű és művelésű ültetvényekkel, sajátos szőlő- és bortermelési hagyományokkal rendelkeznek, és amelyekről sajátos jellegű borászati termékek származnak.

Borászati terméknek nevezhetőek a vonatkozó EK-tanácsi rendeletben szereplő szőlészeti és borászati termékek, továbbá a friss, a töppedt, és az aszúsodott borszőlő. Törzs- és kísérleti célú borszőlőt telepíteni, illetve kivágni csak a hegybíró által kiadott engedéllyel lehet. Az ültetvény más fajtára történő cseréje esetén a telepítésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Az engedélyezési eljárás részletes szabályait külön rendelet tartalmazza. A telepítést és a fajtaváltást, valamint a kivágás megkezdése előtti ültetvényellenőrzést a növénytermesztési hatóság végzi, míg a kivágás megtörténtét a hegybíró ellenőrzi – áll az országgyűlés által elfogadott bortörvényben.

Aki ezer négyzetméternél nagyobb területen borszőlőt művel, vagy a terület nagyságától függetlenül ültetvényének termését értékesíti, illetve értékesítésre bort készít, továbbá, aki borszőlőt, mustot, illetve bort további feldolgozás és értékesítés céljából vásárol, köteles a területéről, a bor tárolására alkalmas eszközeiről, a tárolóteréről, a szüretelési, a feldolgozási, az értékesítési, valamint felhasználási tevékenységéről nyilvántartást vezetni és adatot szolgáltatni a hegyközségnek. Ugyancsak köteles – minden borpiaci év végéig – a hegybírónak bejelenteni az adataiban történt változásokat is.

További részletek: http://www.piacesprofit.hu/piac/augusztus_elseje_utan_nincs_tobb_minosegi_bor.html