Az eddiginél nagyobb védelmet adna a közérdekű bejelentőknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium jogszabálytervezete. A kormány honlapján közzétett javaslat, amelyhez május 16-áig várják az észrevételeket, szétválasztja a bejelentés és a közérdekű bejelentés fogalmát.

A jövőben a közérdekű bejelentéseket az alapvető jogok biztosa által kezelt elektronikus rendszeren keresztül is meg lehetne tenni, ami biztosítaná a bejelentők adatainak védelmét. Ebben az esetben a közérdekű bejelentő kérhetné, hogy személyes adataihoz csak az ombudsman és hivatala férjen hozzá.

A javasolt szabályozás újdonsága, hogy a magánszféra antikorrupciós intézkedéseit is támogatná, lehetővé téve, hogy a közérdekű bejelentések kezelésére szolgáló eljárásrendet alakítsanak ki, illetve hogy a bejelentések fogadására ügyvédekkel megbízási szerződéseket kössenek.

Az igazságügyi minisztérium módosítaná a munka törvénykönyvét is, hogy ne csak az alkalmazottakat, hanem a korábbi munkavállalókat és a kölcsönzött munkaerőt se érhesse hátrány közérdekű bejelentése miatt.