Tiltott piacbefolyásolás miatt húsz millió, a közzétételi és tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása miatt pedig további nyolc millió forint bírságot rótt ki a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) a GrEnergie Corporation Nyrt.-re – tájékoztatott a felügyelet hétfőn.

A PSZÁF közlése szerint a felügyelet még 2011. végén a nyilvános értékpapír kibocsátókra vonatkozó közzétételi és tájékoztatási szabályok megsértése miatt szabott ki bírságot a GrEnergie Corporation Nyrt.-re (korábbi nevén Kreditjog Corporation Nyrt.). A 2012 októberétől folytatott utóvizsgálat során azonban felmerült a piacbefolyásolás tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértésére vonatkozó gyanú is.

Az újabb eljárását lezáró határozatában a PSZÁF megállapította: a GrEnergie Corporation által – a 2011-ben történt alaptőke-emelés összegére vonatkozóan – nyilvánosságra hozott információk kapcsán sérültek a tőkepiacról szóló törvény piacbefolyásolás tilalmára vonatkozó rendelkezései.

A vizsgálat feltárta: a GrEnergie Corporation a tőkeemelés során nem az adott helyzetben elvárható gondossággal járt el, ugyanis a gazdasági társaságokról szóló törvényt megsértve az alaptőke-emelés során, nem készíttetett független könyvvizsgálói jelentést az apport értékeléséről és leírásáról. A PSZÁF közleménye szerint a társaságnak tudatában kellett volna lennie az apportált üzletrész valós értékének, és annak, hogy az általa az üzletrész értéke kapcsán közzétett információ hamis.

A PSZÁF a hamis információ nyilvánosságra hozatala miatt kiszabott húsz millió forint piacfelügyeleti bírság megállapításakor figyelembe vette azt is, hogy a GrEnergie Corporation-nel szemben korábbi jogsértések miatt már több alkalommal kellett intézkednie.

A felügyelt az utóvizsgálat során megállapította: a társaság nem szüntette meg a főként a tájékoztatási és közzétételi kötelezettségének teljesítésére vonatkozó hiányosságokat. Mindezek miatt az utóvizsgálatot lezáró határozatában nyolc millió forint bírságot is kirótt ki a társaságra.