Az iskolarendszerben megszerezhető végzettséggel válhatnak egyenértékűvé a felnőttképzésben szerzett bizonyítványok a felnőttképzési törvény módosításával, amelyet hétfőn fogadott el az Országgyűlés.

A változtatásokat 211 igen szavazattal, 74 ellenében, 4 tartózkodás mellett hagyták jóvá a képviselők.

Ennek értelmében a tanfolyamok támogatásának odaítélésénél nagyobb szerep jut a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának és az agrárkamarának. Az induló képzéseket a megyei fejlesztési és képzési bizottságok is véleményezhetik a jövőben. OKJ-s vagy nyelvi képzést az a cég indíthat majd, amely a felnőttképzési szakértőt és programszakértőt, továbbá az akkreditációs díját is ki tudja fizetni.

A módosítás rögzíti, hogy a felnőttképző intézmény és a képzésben részt vevő felnőtt szerződést köt, míg a szakmai programkövetelmények elektronikus nyilvántartását a kamara vezeti.

Szatmáry Kristóf, a gazdasági tárca államtitkára korábban az előterjesztés legfontosabb céljának nevezte, hogy az Európai Unió vagy a magyar költségvetés által támogatott képzések figyelembe vegyék a munkaerőpiac igényeit, és minőségi tudást nyújtsanak az iskolarendszeren kívül tanuló felnőtteknek.