A kormány döntött a polgári perrendtartás új szabályainak elkészítéséről, egy korszerű, a nemzetközi gyakorlatnak és elvárásoknak is megfelelő, az anyagi jogok hatékony érvényesítését biztosító polgári perjogi törvénykönyv megalkotásáról. A tudomány jeles képviselőiből, állami vezetőkből és a jogi hivatásrendek vezetőiből álló Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság a törvény koncepcióját és téziseit 2014. második negyedévére dolgozza ki és ezt követően széles körű szakmai és társadalmi vitára kerül sor, majd a kész javaslatot a tervek szerint 2016 végén vitatja meg a kormány és 2017-ben tárgyalja az Országgyűlés.

Az Alaptörvény elfogadásával új alapokra helyeződött a közjogi berendezkedést, újraszabályozták a bíróságok igazgatását, a bírósági szervezetrendszert és szinteket, valamint új Büntető és Polgári Törvénykönyvet fogadott el az Országgyűlés. A hatékony igazságszolgáltatás megvalósításának utolsó lépcsőfoka az új büntető- és polgári perrendtartási szabályok megalkotása. Cél az, hogy az új polgári perrendtartás szabályozása a jogtudomány és a joggyakorlat eredményeire támaszkodva áttekinthető, összefüggő és a technika vívmányaira is figyelemmel lévő legyen, megkönnyítve ezzel az állampolgárok és a szakma helyzetét is.

A jogszabály előkészítését a Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság, a Polgári Perjogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság, és a munka és témabizottságok végzik. A Főbizottság a munka- és témabizottságok javaslatai és a Szerkesztőbizottság előterjesztése alapján döntést hoz a koncepcionális súlyú kérdésekben. A Szerkesztőbizottság az elvi jelentőségű kérdésekben döntést, illetve mandátumot kér a Főbizottságtól, irányítja és koordinálja a munka- és témabizottságok tevékenységét, és ennek alapján előterjesztéseket készít a Főbizottságnak, emellett kodifikálja a Főbizottság állásfoglalásán és a munka- valamint témabizottságok javaslatain alapuló koncepció normaszövegét.

A Főbizottság és a Szerkesztőbizottság elnöki tisztségét dr. Németh János professzor tölti be, aki elmondta: a Szerkesztőbizottság holnap tartja első ülését, ezzel is készülve az őszi munka- és témabizottságok megalakulására.