Akkor is jár a társasági adókedvezmény a beruházó cégnek, ha a projekt tényleges befejezésének időpontja eltér a befejezés tervezett időpontjától – egyebek mellett ezt tartalmazza az a rendelettervezet, amely a kormány honlapján jelent meg.

A rendelet, amely meghatározott nagyságú, illetve célú – például munkahelyteremtő – beruházásokhoz rendel társasági adókedvezményt, csak néhány elemében módosul.

Marad az a szabály, hogy a támogatás tényállása nem változhat a támogatási időszak alatt. Már az eredeti rendeletben sem számított a tényállás megváltozásának az, ha az eredetileg megjelölt indulástól számított egy éven belül indult el a beruházás, illetve ha számítási hiba vagy elírás volt a támogatási kérelemben. Ehhez járult most az az engedmény, hogy a tényleges befejezés eltérhet a tervezettől. Az eltérésre nem állapít meg mértéket a rendelettervezet.

A jogszabály egy másik kiegészítése a könyveit devizában vezető támogatott társaság elszámolható költségeinek meghatározásáról szól. Eszerint az adókedvezmény igénybevételekor a ténylegesen felmerült és elszámolható költségeket az adóév végén érvényes MNB devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.