Megjelent a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának szabályait rögzítő miniszteri rendelet a Magyar Közlöny hétfői számában.

A rendelet többek között rögzíti: a költségvetési támogatás igénylésének feltétele, hogy a nemzetiségi nevelés-oktatást biztosító óvodában, iskolában a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók összes gyermekhez, tanulóhoz viszonyított aránya legalább kilencven százalék legyen.

Több oktatási forma esetén az 1100-nál több lakosú településen csak a nemzetiségi nyelvű vagy nemzetiségi kétnyelvű nevelés-oktatásban részt vevő tanulók arányában igényelhető a működési támogatás.

A működési támogatás a nemzetiségi nevelést biztosító óvodáknál akkor igényelhető, ha az óvodai nevelés teljes időtartamára minden nemzetiségi program szerint működő csoportban biztosított a köznevelési törvényben rögzített feltételeknek megfelelő főállású óvodapedagógus alkalmazása.

A működési támogatás a nemzetiségi nevelés-oktatást biztosító többcélú intézményre, intézményi társulásra és intézményegységre (tagintézményre, feladatellátási helyre) tekintettel is igényelhető. A támogatás gyermekenként, tanulónként ugyanakkor csak egy jogcímen vehető igénybe.

A működési támogatás mértéke önálló intézményenként, és a nemzetiségi nevelés-oktatást biztosító tagintézményenként nem haladhatja meg a 30 millió forintot.

A rendelet rögzíti a tankönyvtámogatás feltételeit, a nemzetiségi nevelést, oktatást segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatások támogatását is. Utóbbiról kimondja többek között, hogy a pedagógiai-szakmai szolgáltatás támogatásának mértéke a szolgáltató által benyújtott árajánlat összege, de a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő tanulónként legfeljebb 800 forint, iskolánként legalább 70 000 forint és legfeljebb 200 000 forint lehet.

A támogatási kérelmet legkésőbb augusztus 15-ig lehet benyújtani.

A nem állami intézményfenntartó által szeptember 1-jei fordulónappal átvett köznevelési intézmények fenntartói a szeptember–december hónapokra szóló működési támogatási igényüket szeptember 1-ig nyújthatják be.

A miniszter szeptember 20-ig, illetve meghatározott esetekben október 20-ig dönt a költségvetési támogatásról. Döntését a szakminisztérium honlapján közzé kell tenni.

A költségvetési támogatást december 31-éig kell felhasználni, elszámolása a 2013. évi normatív költségvetési hozzájárulás és támogatás elszámolása keretében történik.