A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az első fél évben 62 ügyet zárt le, ezek csaknem fele – a korábbi évekhez hasonlóan – fogyasztóvédelmi jellegű volt

Továbbra is viszonylag nagyszámú panasz érkezett a fogyasztói csoportok tájékoztatásaival kapcsolatosan. Ezek tevékenységéről a GVH változatlanul úgy vélekedik, hogy pusztán a tiltás nem ad megfelelő választ a problémára, indokolt a csoportok tevékenységének a szabályozása.

A hivatal tapasztalata szerint az ilyen cégek, köztük újonnan alakultak is, folytatják tevékenységüket. Jelenleg három ügy van folyamatban a csoportszervező vállalkozásokkal szemben.

A termékek gyógyhatásáról szóló ígéretek miatt indított eljárások közül az első fél évben ötöt zárt le a hivatal, amelyekben jogsértést állapított meg, és bírságot is kiszabott. Emellett gyógyszerekkel kapcsolatban megfogalmazott állítások miatt is született jogsértést megállapító döntés.

A kiskereskedelmi üzletláncoknál a készlethiányok és a végkiárusítási árkedvezmények miatt merültek fel problémák. Az árak és a kedvezmények felhasználási feltételeinek hiányossága vezetett jogsértés megállapításához a közlekedési szektorban is, ilyen volt például a Ryanair- és az Orangeways-döntés.

A GVH érdemben több fúziós üggyel foglalkozott az idei első fél évben, mint az elmúlt év hasonló időszakában, hiszen míg idén 23, addig az elmúlt év első fél évében csak 16 döntést hozott az összefonódások engedélyezéséről. Az idei magas számokat elsősorban a kiskereskedelmi piaci átrendeződésekkel kapcsolatos tranzakciók magyarázzák: ezek adták a fúziós ügyek több mint felét.

A hatékonyabb jogalkalmazás és az ügyintézési határidők csökkentése érdekében 2012-ben új űrlapot vezettek be, valamint felállították a fúziókra szakosodott vizsgálati irodát.

A kartellügyek közül idén 4 eljárást zárt le megszüntetéssel a hivatal. Változás a korábbi évekhez képest, hogy a hatékonyabb kartellfelderítés érdekében idén áprilisban a kartellirodából kivált egy új szervezeti egység, a Felderítő Iroda. Ennek kizárólagos feladata a kartellek felderítése, a versenyfelügyeleti eljárások megindításához szükséges elsődleges információk megszerzése és az előzetes értesítés nélküli kutatások lebonyolítása.