A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) köztársasági elnök által javasolt tagjairól szavaz az Országgyűlés mai ülésén.

A Ház ülése 13 órakor, napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, majd interpellációkkal, kérdésekkel és azonnali kérdésekkel folytatódik. A határozathozatalok során szavazhatnak Áder János köztársasági elnök jelöltjeiről, akik az Országos Választási Bizottság (OVB) helyébe lépő NVB tagjai és póttagjai lehetnek. Az államfő jelöltjei között van az OVB két korábbi tagja, Bozsóki Éva és Sasvári Róbert. Az NVB tagjának javasolta megválasztani továbbá a köztársasági elnök Tóta Áronné Zentai Ildikót, Patyi Andrást, Csenterics Ferencet, Boda Pált és Fábián Adriánt. Póttag lehet Bodnár Eszter, Lugossy-Sági Krisztina és Rádi Péter.

Az Országgyűlés a jogász végzettségű tagokat kétharmados többséggel választja meg, ám ha ez két alkalommal nem sikerül, a harmadik körben már elég a jelenlévő képviselők egyszerű többsége. A jelenlegi OVB-tagok mandátuma az NVB megalakulásával szűnik meg. Az NVB-be a pártok által delegált tagoknak a mandátuma az országgyűlési választások kiírásáig szól. A pártdelegált tagok mandátuma ekkor – az államfői bejelentéssel – megszűnik, és csak az Országgyűlés által választott hét tag dolgozhat tovább.

A bizottság létszáma a kampányidőszakban bővülhet majd ki újra az országos listát állítani tudó pártok, valamint az országos listát állító országos nemzetiségi önkormányzatok delegáltjaival. Ez utóbbi változás a korábbi delegálási rendszerhez képest, és egyben azt is jelenti, hogy akár mind a 13 nemzetiség tagot küldhet az NVB-be. A nemzetiségi megbízottak azonban csak az őket érintő ügyekben szavazhatnak.

Ugyancsak ma várható döntés a Normafára tervezett sportcentrum építését lehetővé tevő törvényről, valamint a szabálysértéseket érintő jogszabály-módosításokról.

Kedden az új Polgári törvénykönyvvel (Ptk.) összefüggő törvénymódosításokat tárgyal a Ház, de a képviselők elmondhatják a véleményüket a közútkezelői feladatok átadásáról szóló kormányzati előterjesztésről is.