A pénzügyi fogyasztóvédelem feladatai törvényileg egyértelműen rendezettek, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) folyamatosan biztosítja a magas szintű pénzügyi fogyasztóvédelmet – derül ki Matolcsy Györgynek, az MNB elnökének egy írásbeli képviselői kérdésre adott válaszaiból.

A jegybankelnök Tóbiás József, Simon Gábor, Tóth Csaba szocialista parlamenti képviselőknek az Országgyűlés honlapján csütörtökön közzétett válaszában kifejtette: az MNB-törvény rendelkezik arról, hogy az október elsején folyamatban lévő fogyasztóvédelmi hatósági eljárásokban a PSZÁF helyébe az MNB lép, valamint arról is, hogy az MNB ellenőrzi a PSZÁF 2013. október 1. – a felügyelet MNB-be integrálása – előtt hozott hatósági döntéseiben foglaltak végrehajtását.

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt az MNB jár el, ha az érintett kereskedelmi gyakorlat a vállalkozás olyan tevékenységével függ össze, amelyet az MNB felügyel. A jegybankon belül több igazgatóság feladata a fogyasztóvédelem más-más aspektusa: a Fogyasztóvédelmi Igazgatóság, valamint a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ lát el ilyen feladatokat.

A pénzügyi fogyasztóvédelem átmeneti időszaki működését érintő felvetésre a jegybankelnök azt válaszolta: az MNB ellenőrzi a törvényben meghatározott rendelkezések betartását, és jogszabálysértés esetén szankciót alkalmaz a pénzügyi szervezettel szemben, működteti a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központot. A Pénzügyi Békéltető Testületen keresztül pedig ellátja a fogyasztók és a pénzügyi közvetítőrendszer intézményei közötti szerződésekkel kapcsolatos vitás ügyek bíróságon kívüli rendezését.

“A pénzügyi jogok biztosának hivatalát érintő felvetésre hatáskör hiánya miatt nem adhatok választ, hiszen a hivatal fenntartásával, megszüntetésével kapcsolatos döntés a kormány hatáskörébe tartozik. Örülök ugyanakkor annak, hogy a kérdés feltevői is hasznosnak ítélték meg a pénzügyi jogok biztosának működését, és remélem, hogy a pénzügyi fogyasztóvédelemért érzett aggodalmukat enyhítheti a hír, miszerint a pénzügyi jogok korábbi biztosa az MNB szervezetén belül létrehozott Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ vezetőjeként tevékenykedik tovább a fogyasztók érdekében” – írta Matolcsy György.

Közlése szerint a pénzügyi fogyasztóvédelem működése folyamatos és hatékony, amit az október 1. és 14. közötti fogyasztóvédelmi statisztikával támasztott alá. Az MNB összesen 57 határozatot hozott, ebből 46 ügyben hozott a jogsértő magatartás folytatásának megtiltásáról és bírság kiszabásról szóló határozatot, tíz ügyben a jogsértő magatartás folytatásának megtiltását rendelte el bírság kiszabása nélkül, és egy ügyben eljárási bírságot szabott ki felügyelt intézménnyel szemben. Továbbá 76 esetben döntött az eljárás lezárásáról jogszabálysértés hiánya miatt. Október 1-14. között a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központhoz 615 megkeresés érkezett, amelyekből 214 fogyasztói kérelem és 401 egyéb megkeresés volt. Az ügyfélszolgálat 162 ügyfelet fogadott személyesen, és 620 ügyfélmegkeresésre válaszolt telefonon.

A pénzügyi szektorra vonatkozó rendeletalkotási mechanizmusról Matolcsy György azt írta: az Országgyűlés a korábbi fogyasztóvédelmi szabályok továbbalkalmazását rendelte el, az átmeneti szabályokat követően 2014. január elsejei hatállyal pedig új tartalmú MNB rendeleteket fog kibocsátani.

A pénzügyi szektort a jegybankelnök válasza szerint a Pénzügyi Stabilitási Tanács által előre kidolgozott éves terv szerint fogják ellenőrizni. A törvény azt is biztosítja, hogy a korábban a PSZÁF által működtetett Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) jogutódként tovább működik az MNB-ben is, így a folyamatban lévő eljárások nem szakadnak félbe.

Matolcsy György válasza szerint az ellenőrzések során kiszabott bírságokat az MNB egyebek között a közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés elősegítésére, támogatására, közgazdasági kutatások elősegítésére, a pénzügyi tudatosság fejlesztésére, valamint karitatív célokra fordítja.