Benyújtotta a járásbíróságok részeként létrehozandó úgynevezett törvénykezési helyekről szóló törvényjavaslatot a kormány az Országgyűlésnek pénteken.

A parlament honlapján olvasható javaslat szerint törvénykezési hely járásbíróság székhelyén kívül, de annak illetékességi területén jöhet majd létre, annak szervezeti egysége lesz, és alapvetően a bíróság csoportjára vonatkozó szabályok szerint működik.

A törvénykezési hely létrehozásával a járásbíróság illetékességi területe nem változik, az ügyek elosztását a járásbírósági székhely és a törvénykezési hely között az ügyelosztási rend tartalmazza.

A törvényjavaslat módosítja a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló, illetve a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényeket, célja, hogy a járásbíróságok, mint elsőfokú ítélkezési központok a lehető legközelebb működjenek az állampolgárokhoz, ugyanakkor ne sérüljön az a követelmény sem, hogy a bíróságok hatékonyan, időszerűen járjanak el.

A javaslat a törvényi alapjait teremti meg az új szervezeti egységnek, azonban arról az egyes járásbíróságok helyzetének, statisztikai adatainak, az ország különböző térségeiben való elhelyezkedési sajátosságainak figyelembevételével egyedileg szükséges dönteni – és majd törvényi szinten kell rögzíteni -, hogy ezt az új szervezeti egységet mely járásbíróság esetében indokolt létrehozni.