Új pályázatot írt ki az Országos Bírói Hivatal a Pécsi Törvényszék elnöki pozíciójára miután a két pályázó egyike visszavonta a pályázatát. A Jogiforum úgy értesült, hogy az egyik pályázó plagizált, két megyei elnök korábbi pályázatát használta fel saját pályázatában, forrás megjelölés nélkül.

Az Országos Bírói Hivatal nem erősítette meg és nem is cáfolta lapunk értesülését. Érdeklődésünkre szűkszavú választ adtak, amelyben több kérdésünkre nem kaptunk választ. „A Pécsi Törvényszék elnöki pozíciójára két pályázat érkezett, az egyik pályázó visszavonta a pályázatát. A pályázatot az Országos Bírósági Hivatal elnöke eredménytelenné nyilvánította, a következő pályázat kiírására a Bírósági Közlöny 2014/2. számában került sor, a pályázat benyújtásának határideje 2014. április 10.„ – áll az OBH Sajtóosztályának közleményében, amely kitér arra is, hogy az adott pozícióra pályázókat az OBH elnöke, ebben az esetben Handó Tünde hallgatja meg, a meghallgatás jegyzőkönyvét pedig nyilvánosan közzéteszi. A közlemény arról nem szól, hogy az érintett bíró esetében lesznek-e következményei az ügynek.

A pályázatot visszavont bíró személye nem nyilvános, a meghallgatási jegyzőkönyvek között egyik pályázó meghallgatását sem lehet megtalálni, vagyis egyikük sem járult hozzá meghallgatásuk nyilvánosságra hozatalához. A Pécsi Törvényszéken hónapokkal ezelőtt kipattant botrányról már minden dolgozó és a sajtó is értesült, azonban hivatalosan senki nem meri felvállalni, hogy beszéljen a kínos ügyről.

Úgy tudjuk, az érintett bíró, a Szekszárdi és a Pécsi Törvényszék elnökének egy korábbi elnöki pályázatát használta fel saját pályázatában, 20 és 40 százalékos arányban. A Jogi Fórum megkereste mind a két érintette, azonban egyikük sem akart beszélni az ügyről, ahogy arra sem válaszoltak, hogy kívánnak-e élni polgárjogi igényükkel.

Plágium esetén a szerző öt éven belül polgári pert kezdeményezhet. A Btk. csak a társadalomra veszélyes, haszonszerzés végett elkövetett plágiumot bünteti két év elévülési időn belül.

A feltűnő egyezést egy baranyai bíró fedezte fel, aki önszorgalomból olvasta el a pályázatokat, neki tűnt fel a hasonlóság.

Az érintett pályázat és a korábbi pályázatok között jelentős a tartalmi azonosság, valamint sok a szó szerint átvett szakasz – tudta meg lapunk. Az ügy nyílt titok mind a pécsi, mind a szekszárdi törvényszék bírái előtt, hiszen az összebírói értekezleteken, ahol Handó Tünde az OBH elnöke is részt vett, részletesen taglalták az ügyet.

“Mindenképpen aggályos egy ilyen ügy, de nem látok benne társadalomra veszélyességet, ezért nem büntetőjogi kategória, hanem polgári jogi, erkölcsileg igencsak megkérdőjelezhető. Az eredeti szerzők tehetnek feljelentést, persze hitelt érdemlően kell bizonyítaniuk, hogy az ő szellemi terméküket használták fel” – mondta a Jogi Fórumnak Magyar György ügyvéd.

A közelmúlt hasonló ügyei közül Schmitt Pál kisdoktori disszertációjával, Gyurcsány Ferenc szakdolgozatával, Victor Ponta a román miniszterelnök doktori disszertációjával kapcsolatban merült fel a plágium gyanúja.