Az Országos Bírósági Hivatal és a Fővárosi Törvényszék – a Belügyminisztériummal és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságával együttműködve – egy eddig nem alkalmazott, de számos országban használt informatikai megoldást dolgozott ki a büntetőeljárás során fogva lévő terheltek költséghatékony, gyors és egyszerű meghallgatására.

A megoldás az eljárási törvény által jelenleg is lehetővé tett zárt láncú távközlési rendszer útján foganatosított eljárási cselekményekhez hasonló. Lényege, hogy a bírósági tárgyalóterem és a büntetés-végrehajtási intézet között kiépített közvetlen videókapcsolaton keresztül hallgatja meg a bíróság a fogvatartottat.

A teszt során a nyomozási bíró és az ügyész a tárgyalóteremből, míg a gyanúsított és védője a büntetés végrehajtási intézetből kommunikál egymással, de az így kialakított rendszer számos más bírósági eljárás során is alkalmazható, illetve az eszközök felhasználhatók a tárgyalások hang- és képanyagának rögzítésére, és oktatások, képzések lebonyolítására is. Emellett a technika segítségével a bíróságok könnyen bekapcsolódhatnának a napi nemzetközi jogi gyakorlatba, hiszen a szabványos elemek illeszkednek a nemzetközileg elfogadott és jól bevált egyéb távkihallgatási és E-justice hálózatokhoz.

A büntetés-végrehajtási szervezet alapfeladatai közül a legnagyobb biztonsági kockázatot az előállítások, szállítások jelentik. A börtönök évente összesen 50.000 előállítást hajtanak végre, ezek részbeni kiváltására lehet alkalmazni a jövőben a távmeghallgató rendszert. Jelenleg két helyszínen folyik a tesztelés: a Budapesti Fegyház és Börtönben, illetve a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Venyige utcai épületében.

A megoldás összhangban áll az OBH elnökének stratégiai céljaival, segíti a bírók magas színvonalú és időszerű ítélkezését, támogatja az emberi erőforrások optimális elosztását, hasznosítását, egyszerűsíti a bíróságokhoz való hozzáférést és fejleszti a képzési rendszert, nagy mértékben javítja az együttműködést a többi hivatásrenddel.

A további fejlesztés alapvetően már nem műszaki, hanem pénzügyi kérdés. A befektetés 1-2 éven belül megtérül, hiszen drasztikusan csökkennek a járulékos költségek. A rendszer létjogosultságát bizonyítja, hogy számos európai országban eredményesen használják, Észak-Írországban például több mint húsz bíróság, három büntetés végrehajtási intézet, 17 rendőrőrs és számos hivatal tagja hasonló hálózatnak.

A bemutatóra kialakított alaprendszer OBH-ban telepített komponenseinek költsége 25 millió Ft-ot tett ki. A rendszer későbbiekben modulárisan bővíthető, fokozatosan vonva be a bírósági tárgyalótermi és büntetés-végrehajtási helyszíneket.