Az Európai Bíróképző Hálózat (EJTN) idén április 8-10. között rendezte meg az immár hagyományosnak tekinthető THEMIS szakmai verseny elődöntőjét, ahol bírósági és ügyészségi fogalmazók nemzeti csapatai mérhették össze az uniós jogban való jártasságukat és retorikai képességüket, a „Nemzetközi együttműködés büntetőügyekben” témában.

A húsz oldalas angol nyelvű írásbeli dolgozat, valamint a szóbeli előadások témáját maguk választhatták ki a csapatok, amelyet gyakorló jogászokból, az uniós jog elismert szakembereiből álló háromtagú zsűri értékelt. A rendezvénynek a Glasgow-i Legal House adott otthont.

A THEMIS versenyre a magyar bírósági szervezetből fogalmazók delegálhatók, a jelentkezők közül a Magyar Igazságügyi Akadémia a pályázati anyagok és a magyar-angol kétnyelvű szakmai interjú alapján választotta ki a csapat tagjait: Horváth Orsolyát, a Budaörsi Járásbíróság fogalmazóját, Molnár Dalmát, a Miskolci Járásbíróság fogalmazóját és Szabó Andreát, a Tatai Járásbíróság fogalmazóját. A csapat felkészítő trénere Katona Tibor, a Szegedi Ítélőtábla bírája, az Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózat büntető ügyszakos koordinátor-helyettese volt. A versenyre való felkészülés technikai hátterét a Magyar Igazságügyi Akadémia biztosította.

A magyar csapat választott témája a titkos nyomozás eszközeit járta körül a határokon – különös tekintettel a digitális határokon – átnyúló bűnözés elleni fellépés keretében, arra keresve a választ, hogy ezen jelenségek leküzdésére mely szabályozással, mely jogelvek mentén, illetőleg gyakorlati instrumentumokkal veszi fel a harcot az Európai Unió. A csapat a dolgozatában különös hangsúlyt fektetett az Unió Bíróságának illetve az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogára. A zsűri méltatta a magyar csapat témaválasztását, a prezentáció színvonalát és a választott prezentációs felület (Prezi) újszerűségét.

Bár a magyar fogalmazókból álló csapatnak végül nem sikerült a továbbjutás, a színvonalas megmérettetésen helytálltak, és a zsűri véleménye szerint is méltón képviselték a magyar igazságszolgáltatást a – más csapatokban bírákat is felvonultató – nemzetközi mezőnyben.