A tagállamok felügyeletet gyakorolhatnak afölött, hogy a másik tagállamban letelepedett, de az ő területükön elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó társaságok tiszteletben tartjáke a fogyasztóvédelmi szabályokat. Ezzel szemben nem kényszeríthetik az ilyen társaságokat arra, hogy az adott tagállam területén fióktelepet vagy leányvállalatot hozzanak létre – áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

A UPC luxemburgi társaság, amely Luxemburg területéről ellenszolgáltatásért műholdvevővel fogható, feltételes hozzáférésű rádiós és audiovizuális műsorszolgáltatásokból álló műsorcsomagokat nyújt. E szolgáltatásokat más tagállamokban, többek között Magyarországon élő előfizetők részére nyújtja.

A UPC előfizetői által tett panaszok nyomán a magyar hatóságok arra kötelezték a UPCt, hogy bocsássa a rendelkezésükre a társaság és annak egyik előfizetője közötti szerződéses kapcsolat dokumentációját. A UPC azonban megtagadta ezen információk átadását, azzal az indokkal, hogy mivel székhelye Luxemburgban található, a magyar hatóságok joghatóság és hatáskör hiányában nem indíthatnak ellene felügyeleti eljárást. A magyar hatóságok, mivel nem kapták meg a kért információkat, bírságot szabtak ki a UPCre. Utóbbi bírósági felülvizsgálatot kezdeményezett, amelyben vitatta a bírságot, ezért a Fővárosi Törvényszék (Magyarország) lényegében arra vár választ, hogy a magyar hatóságok az uniós jog alapján rendelkezneke felhatalmazással a UPC magyarországi tevékenységének felügyeletére.

Ítéletében a Bíróság rámutat, hogy a UPC által nyújtott szolgáltatás „elektronikus hírközlési szolgáltatásnak” minősül. E tekintetben a Bíróság emlékeztet arra, hogy az engedélyezési irányelv alapján a tagállamok megkövetelhetik a területükön végzett ilyen tevékenység megkezdésének nyilvántartásba vételét. Az irányelv megengedi továbbá, hogy az e szolgáltatás címzettjeinek lakóhelye szerinti tagállam az elektronikus hírközlési ágazatra vonatkozó bizonyos különös feltételektől tegye függővé a szolgáltatás nyújtását.

A nemzeti hatóságok tehát megkövetelhetik olyan adatok szolgáltatását a vállalkozásoktól, amelyek szükségesek annak érdekében, hogy – amennyiben panasz érkezik hozzájuk, vagy saját kezdeményezésükre vizsgálatot folytatnak – ellenőrizhessék a fogyasztóvédelemre vonatkozó feltételek tiszteletben tartását. Ebben az összefüggésben a tagállamok felügyeleti eljárásokat indíthatnak egy másik uniós tagállamban letelepedett elektronikus hírközlési szolgáltató tevékenységével kapcsolatban.

Ezzel szemben a tagállamok nem követelhetik meg, hogy e szolgáltatók a tagállam területén fióktelepet vagy leányvállalatot hozzanak létre, mivel egy ilyen kötelezettség ellentétes lenne a szolgáltatásnyújtás szabadságával.