A bíróságok szolgáltató jellegének erősítése, valamint a magas színvonalú, megbízható és gyors ügyintézés érdekében az Országos Bírósági Hivatal megkezdte az elektronikus szolgáltatások körének bővítését, és a bírósági munkateher-mérés módszerének továbbfejlesztését az EKOP-2.1.22 azonosító jelű, (úgynevezett Levelező) projekt keretében. A hivatal a hatékonyabb igazságszolgáltatás biztosításához olyan informatikai rendszert és portálfelületet alakít ki, amelynek segítségével az ügyfelek információhoz juthatnak a különböző bíróságok leterheltségéről, másrészt könnyen kezelhető elektronikus felületen keresztül nyújthatják be igazgatási panaszaikat. Az egyes ügyek elintézésének várható munkaidő igényét tükröző súlyszám pedig segítséget nyújt a bírósági ügyelosztási és ügybeosztási rend kialakításában, valamint az ellenőrzésben.

Dr. Csullag Józsefné, a Szekszárdi Törvényszék elnöke, a Projekt Irányító Bizottság társelnöke szerint a fejlesztés átláthatóbbá, egyszerűbbé és gyorsabbá teszi az ügyintézést mind az ügyfelek, mind a bírák, mind az igazgatási vezetők számára.

Mi a célja a korszerűsített informatikai rendszernek és a portálfelületnek?

Abból kell kiindulni, amit az Országos Bírósági Hivatal Elnöke kiemelt stratégiai célként megfogalmazott: a bíróságok alkotmányos kötelezettségüket teljesítsék: a független bírók magas színvonalon és időszerűen ítélkezzenek. További stratégiai cél az emberi erőforrások optimális elosztása, hasznosítása, a tárgyi feltételek biztosítása és azok optimális elosztása, hasznosítása, a bírósági szervezet integritása, az ítélkezési tevékenység átláthatósága, kiszámíthatósága, a bíróságokhoz való hozzáférés egyszerűsítése. E célok megvalósításának egyik eszköze az úgynevezett „Levelező projekt”, amely kapcsolódik az e-bíróság koncepcióhoz, a konvergencia programhoz, a Széll Kálmán Tervhez és a Magyary Zoltán közigazgatás-fejlesztési programhoz.

Miből áll ez a fejlesztés?

A fejlesztés több részre osztható. Egyrészt ki kell aknáznunk azt a szakmai tudást, amely a szervezeten belül felhalmozódott, ezt egyebek között saját fejlesztés megvalósításával hasznosítjuk. Másrészt külső tudásbázis bevonásával olyan adatbázisokat állítunk elő, amelyek megkönnyítik a munkánkat, illetőleg olyan szolgáltatásokat vezetünk be, amelyek az ügyfelek számára jelentenek segítséget. De az sem utolsó szempont, hogy a projekt keretében sor kerül a bíróságok informatikai rendszerének megújítására, hardvereszközök, munkaállomások, szerverek beszerzésére is.

Milyen segítséget jelent az ügyfelek számára ez a program?

A levelező projektben biztosítani fogjuk az úgynevezett hármas szintű online szolgáltatást. Először is az általános nyomtatvány-kitöltő program alkalmazásával az ügyfelek a nap 24 órájában akár otthonról is beküldhetik igazgatási panaszaikat ügyfélkapun, hivatali kapun keresztül. Ezeket a bíróságok elektronikusan fogadják. A továbbiakban viszont már papíralapon történik az ügyintézés, így az ügyfelek a választ már nyomtatott formátumban kapják meg. Az azonban mindenképpen könnyebbséget jelent számukra, hogy a beadvánnyal nem kell a postára vagy a bíróságra menniük, tehát időt nyernek.

Ez az ügy elintézési ideje szempontjából is számít?

Természetesen, mivel ez az űrlap meghatározott szempontokat tartalmaz, ezáltal sokkal könnyebbé, egyszerűbbé válik egy panasz elintézése és feldolgozása. Ennek pedig nyilvánvaló hozadéka lesz, hogy hatékonyabb, átláthatóbb munka végezhető, magyarán az ügyfél hamarabb kapja meg a választ.

Az ügyfelek számára más szolgáltatást is biztosít ez a projekt?

Igen, egy a várható pertartamról történő online tájékoztatást is biztosítunk. Az elsőfokú eljárásokban – és itt kizárólag civilisztikai ügyekről van szó – az ügyfelek az úgynevezett eljárási időtartam-kalkulátor igénybevételével, vagylagos illetékesség fennállása esetén, választási jogukat is gyakorolhatják. Ez azt jelenti, hogyha több járásbíróság előtt is benyújthatnák keresetüket, az ügy tárgyának megjelölésével megnézhetik, hogy melyik bíróságon gyorsabb ez az ügyintézés. Az eljárási időtartam- kalkulátor ugyanis ügytárgyakhoz társítva az előző évi pertartamok figyelembe vételével tájékoztatja az ügyfelet, hogy várhatóan mennyi idő alatt bírálhatják el az ügyét egyik vagy másik bíróságon. Emellett egy olyan tájékoztató is helyet kap majd, amely részletesen tartalmazza, hogy mely eljárási cselekmények, tények lehetnek még hatással a becsült eljárási határidő betarthatóságára.

Jelenleg hol tart a folyamat?

Azt tervezzük, hogy júliustól már ténylegesen teszteljük a fejlesztések eredményeit a Projekt Felügyelő Bizottság által meghatározott pilot helyszíneken, majd szeptemberben egy olyan oktatássorozat kezdődik, amely egyidejűleg több projektet is felölel, de mindenképpen szerepel benne a levelező projekt. Ha reményeink valóra válnak, akkor szeptember 30-án eredményesen zárhatjuk a programot.