A Munka törvénykönyvének módosítását javasolja az Alapjogokért Központ annak érdekében, hogy azok is élhessenek szavazati jogukkal, akik vasárnap, adott esetben a voksolás teljes ideje alatt dolgoznak.

A központ honlapján szerdán közzétett elemzésben kifejtették: az alaptörvény értelmében minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van gyakorolnia választójogát, melyet kizárólag az alaptörvény vagy sarkalatos törvény korlátozhat.

Míg azonban a választási szabályok előírják, hogy szavazást csak vasárnapra lehet kitűzni, addig a Munka törvénykönyve alapján bizonyos esetekben lehetőség van a munkavégzés vasárnapra történő beosztására is. Így az egyenlőtlen munkaidő-beosztás alapján vasárnap is dolgozó munkavállalók esetében előfordulhat, hogy munkavégzési kötelezettségük a szavazás teljes ideje alatt fennáll, tehát nem tudnak élni választójogukkal.

Az Alapjogokért Központ ezért a Munka törvénykönyve munkavégzés alóli mentesülés eseteinek a szavazás időtartamára történő kiszélesítését javasolja, hogy a választójog, mint alapvető állampolgári jog gyakorlására minél szélesebb körben kerülhessen sor.