Megfogalmazta észrevételeit a Joint Venture Szövetség (JVSZ) az aktuális adórendszerrel kapcsolatban, e szerint a jelenlegi struktúra egyik fontos problémája továbbra is a központosítás magas aránya, vagyis a GDP-hez viszonyítva magas az újraelosztás mértéke. A költségvetés kiadásait figyelembe véve a maximum 3 százalékos hiánymértéket, fedeznie kell a bevételeknek – áll a szövetség által a jogalkotónak is eljuttatott munkaanyagban. Lényeges adócsökkenés csak a kiadási oldal lefaragásával valósulhat meg, emellett a JVSZ álláspontja szerint több ponton is finom hangolható az aktuális adórendszer.

Jövedelemadók

Jelenleg sarkalatos törvény rendelkezik az egykulcsos jövedelemadóról; további lépésként 2015. január elsejével pedig ki kell, hogy terjedjen a társasági adó (Tao) mértékre is. A jelenlegi 10, illetve 19 %-os kulcsot egy kulcs váltja fel. A JVSZ álláspontja szerint az egységes Tao kulcs mértéke versenyképességi szempontból 10 % vagy ahhoz közeli mérték kell, hogy legyen. Mindeközben a befektetők az iparűzési adót is figyelembe veszik az általános adóterhelés hatásvizsgálatánál, azzal együtt az átlagos adóterhelés 30 % feletti, amely kevéssé vonzó. Ezen okból is célszerű az alacsony, egységes Tao kulcs bevezetése, amellett megfontolandó az iparűzési adó eltörlése, drasztikus átalakítása (tekintettel az önkormányzatok lecsökkentett feladataira és megtörtént adósságkonszolidációjára), illetve célszerű megfontolni a kapcsolt felek Tao konszolidációját, azaz a csoport-adóztatást is.

Számvitel

A szövetség javaslata szerint az is megfontolandó változtatás lehet, ha az IFRS a magyar számvitellel szemben választható opcióként jelenne meg a társaságok számára. Ez jelentősen egyszerűsítené az adminisztrációt, hiszen a nemzetközi összehasonlítás miatt számos vállalkozás mind IFRS, mind magyar számvitel szerint is készít beszámolót. Fontos ugyanakkor, hogy az adóalap-kalkulációkhoz ne kelljen magyar számvitel szerinti kimutatást készíteni, inkább a jelentősebb különbséget adó tételekhez tartozzon speciális adóalap-módosító szabályozás.

A feketegazdaság elleni harc

Több módon is javítható a feketegazdaság elleni eszközök hatékonysága – áll a JVSZ munkaanyagában. Kiemelendő javaslat, hogy legyen teljes körű az ÁFA területen a belföldi összesítő lista, miközben uniós szinten lenne érdemes kezdeményezni az EU-s összesítő listákon a szállítói és beszerzői jelentési kötelezettség egyezését annak érdekében, hogy a kontrolladatok használhatóak legyenek. Fontos lenne a pénzforgalom területén a banki átutalásos/bankkártyás tranzakciók esetén az illeték eltörlése, a készpénzforgalom további jelentős szigorítása mellett. Prioritás az adóellenőrzések hatékonyságának növelése az állami szervek közötti jobb koordinációval, big data elemzési technikákkal, illetve egy egységes feketelista felállítása, amelyben egy helyen ellenőrizhető a potenciális partnerek előélete.

Mindezekkel párhuzamosan ugyanakkor fontos a megbízható vállalkozások ösztönzése, vagyis hogy az állami támogatások, közbeszerzések esetén legyen fontos kiválasztási, bírálati szempont legyen az egy főre eső adóteljesítmény.

K+F

A szövetség javasolja az innovációs járulék megszüntetését, vagy legalább a minősített K+F kiadások levonhatóságának visszaállítását, melynek eltörlése jelentősen sújtotta a tényleges K+F tevékenységet végzőket. Az adminisztráció megkönnyítése érdekében továbbá a rendszeresen nagyszámú K+F projektet végzők kérhessenek egy előzetes „minősített K+F vállalkozás” címet (hasonlóan a vámban már régóta jól működő engedélyezett gazdálkodó státushoz), mely alapján számukra elkerülhető a projektek egyenkénti előzetes véleményeztetése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által. A Phd-vel rendelkezők foglalkoztatása után járó kedvezményt javasoljuk kiterjeszteni az MSc-vel rendelkezőkre is.

Kiegészítések

Mindezek mellett a JVSZ néhány kiegészítő pontban fogalmazta meg a további szükségesnek látott módosítási javaslatokat:

  • kerüljön vissza a törvénybe az az alapelv, mely szerint ha az adóhatóság egy adóalanynál minősített egy ügyletet, akkor ne minősíthesse a tranzakció másik oldalán másképp (Art. 130 §); ezen alapelv hatályon kívül helyezése számos bizonytalanságot okoz, és rossz gyakorlatot alapít;
  • kerüljön vissza a szabályozásba a reprezentációs költségek elszámolásánál az árbevételkorlát;
  • legyen egységes a béren kívüli juttatások adóztatása;
  • ösztönzőleg kapjanak kedvezményt a számlával igazolt zöldenergia beruházások mind természetes személyek, mind társasházak esetén.