Nem igényelhető vissza a SZÉP-kártyákról a munkáltatóknak visszautalt összeg után a kifizető által megfizetett személyi jövedelemadó (szja) és egészségügyi hozzájárulás (eho) – hívja fel a figyelmet az állami adóhatóság.

A NAV a honlapján közzétett közleményben emlékeztet arra: a SZÉP-kártyára utalt, a törvényben meghatározott összeghatárt meg nem haladó összegű támogatás az szja-törvény szerint béren kívüli juttatásnak minősül. Az adó a kifizetőt terheli, jövedelemnek a juttatás értéke minősül, a kifizetőt terhelő adó alapja pedig ezen jövedelem 1,19-szerese. Az adót a juttatás hónapjának kötelezettségeként kell bevallani, illetve megfizetni.

A fel nem használt elektronikus utalványok a vonatkozó kormányrendelet szerint a juttatás évét követő második naptári év május 31. napját követően lejártnak minősülnek, ezek ellenértékét a lejárat évének június 30. napjáig vissza kell fizetni a munkáltatónak vagy jogutódjának, kivéve, ha a munkáltató jogutód nélkül megszűnt.

A kifizetőnek az ebbe a körbe tartozó juttatásokat a juttatás időpontjában kell minősítenie. Az adókötelezettség szempontjából irreleváns, hogy az adott juttatást céljának megfelelően ténylegesen felhasználták-e. Abban az esetben, ha a SZÉP-kártyáról a magánszemély által fel nem használt összeget a hitelintézet visszautalja a munkáltatónak, a megfizetett adó és egészségügyi hozzájárulás önellenőrzése nem merülhet fel, a kifizető által megfizetett szja és eho nem igényelhető vissza.

Abban az esetben sincs lehetőség az önellenőrzésre és a megfizetett szja, valamint eho visszaigénylésére, ha a munkáltató korábban a törvényben meghatározott értékhatárt meghaladóan egyes meghatározott juttatásnak minősülő támogatást juttatott.

A számviteli törvény szerint egyéb bevételek az olyan, az értékesítés nettó árbevételének részét nem képező bevételek, amelyek a rendszeres tevékenység (üzletmenet) során keletkeznek, és nem minősülnek sem a pénzügyi műveletek bevételeinek, sem pedig rendkívüli bevételnek. Ennek alapján a SZÉP-kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló kormányrendelet szerint lejárt, a munkáltatónak visszautalt összegeket a pénzügyi rendezés évében egyéb bevételként kell elkönyvelni a munkáltatónál.

Az így visszakapott összeg a korábban személyi jellegű kifizetések között elszámolt, SZÉP-kártyával kapcsolatos költségek részbeni visszatérítéseként értelmezhető, tehát meg kell jeleníteni a munkáltató bevételei között – ismerteti az adóhatóság.

A 2012-ben a SZÉP-kártyákra feltöltött összegekből június elejei adatok szerint több mint 1 milliárd forint maradt a kártyákon, az utalt összegek kevesebb mint 2 százaléka.