A Magyar Jog- és Államtudományi Társaság ((www.mjat.hu|www.mjat.hu)) gondozásában megjelenő De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat (DIEIP) 2014/2. száma az alábbi tizenegy tanulmányt és egy recenziót közli.

 • Braun Zsolt Zoltán (Belügyminisztérium, Szabályozási Főosztály, kiemelt főreferens): A Magyar Diplomáciai Szervezetrendszer I. Hunyadi Mátyás uralkodásától a kiegyezés koráig
 • Bérces Viktor (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar; Büntető Anyagi, Eljárási, és Végrehajtási Jogi Tanszék, egyetemi tanársegéd): A meghatalmazott védő tevékenységével kapcsolatos dogmatikai és ügyviteli kérdések
 • Dorota Maśniak (University of Gdansk, Faculty of Law and Administration, Department of Civil Law, Associate Professor): Polish Insurance Law − The Outline of Key Issues
 • Grünhut Zoltán (Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, tudományos munkatárs): Ami úgy van, nem úgy van − Az ENSZ Biztonsági Tanács 242-es (1967) sz. határozatának vitatott értelmezése
 • Hrecska, Renáta (Pazmany Peter Catholic University, Doctoral School of Law and Political Sciences, PhD-student): Transparency and Anti-corruption in International Organizations
 • Jámbor Adrienn (Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi Tanszék [Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola], PhD-hallgató): Állatvédelem az állatkísérletek területén?
 • Juhász Andrea Erika (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék, PhD-hallgató): A párviadal vétsége és az államfogház-büntetés a Csemegi-kódex szabályozásának tükrében
 • Kaprinay Zsófia (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék, egyetemi tanársegéd): Az egyesület működésével összefüggő alkotmánybírósági határozatok
 • Kovács Judit Nóra (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék, PhD-hallgató): Génmódosított élelmiszerek kontra Kalifornia
 • Mikes Lili (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi Tanszék, PhD-hallgató): A méhmagzat érdekeinek képviselője: gondok vagy gyám?
 • Pintér Beatrix (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jog- és Társadalomelméleti Tanszék, megbízott előadó): Nemzetközi szervezetek a korrupció elleni küzdelemben

Recenzió:

 • Baksa Eszter (Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Interdiszciplináris Doktori Iskola Politikatudományi Program, PhD-hallgató): A differenciált integráció értelmezési lehetőségei, gyakorlati megvalósulásai

Az aktuális szám írásai teljes terjedelmükben megtekinthetők a folyóirat honlapján.

A DIEIP következő száma 2014 októberében fog megjelenni.