A három nemzeti ünnep mellett nem kilenc, hanem tizenegy kiemelt fontosságú nevesített rendezvény megszervezéséért felel a jövőben a Honvédelmi Minisztérium, s az e célból létrehozott Nemzeti Rendezvényszervező Hivatal.

Az erről szóló kormányhatározat megjelent a Magyar Közlöny. E szerint a három nemzeti ünnep – március 15., augusztus 20., október 23. – mellett eddig is kiemelt fontosságú rendezvény volt a kommunizmus áldozatainak emléknapja, a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja, a nemzeti összetartozás napja, Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének emléknapja, a nándorfehérvári diadal emléknapja, az aradi vértanúk emléknapja, a nemzeti gyász emléknapja, a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja és Magyarország karácsonya.

A most megjelent határozat szerint ez a lista két további kiemelt rendezvénnyel egészül ki: a magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének január 19-i emléknapjával, valamint a magyar hősök emlékünnepével, amelyet május utolsó vasárnapján tartanak.

A nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről szóló határozat rögzíti azt is: a honvédelmi miniszter feladata a nemzeti rendezvények tekintetében a koncepció kidolgozása, a hatósági és kiemelt intézményi koordináció irányítása, a teljes körű lakossági kommunikáció kidolgozása és irányítása, a közszolgálati médiával való kapcsolattartás irányítása.

A HM társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, vagyis a Nemzeti Rendezvényszervező Hivatal vezetéséért felelő Kun Szabó István vezérőrnagy javaslata alapján Hende Csaba dönt az előre meg nem határozott rendezvények kiemelt fontosságú rendezvénnyé minősítéséről. A határozat szerint ez országos jelentőségű, eseti jellegű, év közben keletkezett, ezért előre nem tervezhető, kormányzati kötelezettségen alapuló rendezvényre vonatkozhat.

A határozat szerint a honvédelmi miniszter irányítja a Tárcaközi Koordináló Munkacsoportot, továbbá annak munkacsoportjaként működteti a nemzeti rendezvények szervezett és biztonságos lebonyolításával kapcsolatos feladatokért felelős Operatív Törzset.

A nemzeti ünnepek és kiemelt fontosságú rendezvények megszervezése és végrehajtása korábban a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz tartozott. Az idén júniusban kialakított új kormányzati struktúrában helyezték át ezt a feladatkört a HM-hez. Ennek okán a HM-en belül egy újonnan kialakított társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár felügyelete alatt létrehozták a Nemzeti Rendezvényszervező Hivatalt.