2014. július 18. napján kihirdetésre került a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény. A törvény egyes rendelkezései 2014. július 21. napján hatályba léptek, számos főbb rendelkezés hatályba lépésére azonban csak 2014. szeptember 16. napján, valamint 2015. június 15. napján kerül sor.

A törvény a válságba került pénzügyi szervezetek szerkezet-átalakításához szükséges keretrendszert teremti meg.

A törvény hatálya kiterjed a magyarországi székhelyű hitelintézetre, befektetési vállalkozásra és pénzügyi holding társaságra, az olyan magyarországi székhelyű pénzügyi vállalkozásra, amelyre az összevont alapú felügyelet kiterjed, valamint a harmadik országban székhellyel rendelkező intézmény magyarországi fióktelepére.

A szanálási feladatok ellátására a törvény a Magyar Nemzeti Bankot hatalmazza fel. A szanálási feladatkörében eljáró MNB jogosultságait a törvény részletesen meghatározza.

A törvény értelmében 2015. június 15. napjától létrejön a Szanálási Alap, amely az intézmények befizetéseiből kerül finanszírozásra, és a szanáláshoz közvetlenül kapcsolódó finanszírozási igények fedezésére szolgál.

A törvény a fenti célokkal összhangban szoros eljárási határidők meghatározásával soron kívüli bírósági eljárási szabályokat is tartalmaz.