A jövőben jól láthatóan kell feltüntetni a tejtermékek esetében azok magyar megnevezését, és e felirat mellett olvashatóan szükséges jelölni azok származási országát is, ha azok nem hazai termékek – 2014. szeptember 30-án ért véget a fogyasztók jobb tájékoztatását szolgáló miniszteri rendelet közigazgatási egyeztetése. A módosításnak köszönhetően a magyar vásárlók tudatosabb döntést hoznak az egészség szempontjából rendkívül fontos tejtermékek kiválasztásakor.

Bár a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU rendelet alapján az Európai Bizottság felhatalmazást kapott arra, hogy az élelmiszerek csomagolásain elhelyezett információk olvashatóságának szabályairól részletes előírásokat alkosson, a tagállamoknak lehetőségük van saját nemzeti szabályaikat megalkotni ezek elkészültéig.

“A magyar fogyasztók számára pedig egyértelműen fontos a tejtermék magyar megnevezésének jól olvashatósága, amellett, hogy annak származási helyével is tisztában legyenek”olvasható a Földművelésügyi Minisztérium internetes honlapján, amely igényt egyebekben a Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület is tapasztalt a fogyasztói érdekfeltárásra irányuló tevékenysége során.

Ezt az igényt juttatja érvényre épp a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról szóló FVM rendelet tervezete, amelyben meghatározásra kerül, hogy tejtermék esetében annak magyar nyelvű megnevezését legalább olyan betűnagysággal kell feltüntetni, mint amellyel a terméken szereplő idegen nyelvű, legnagyobb betűméretű idegen nyelvű megnevezés elhelyezésre került. A megnevezés közvetlen közelében pedig jól olvashatóan kell jelölni a tej származási országát, amennyiben az nem Magyarország.

Az új előírások a későbbi kihirdetéstől számított tizenötödik napon lépnek hatályba. Meghatározásra kerültek bizonyos átmeneti rendelkezések is, mivel azok a tejtermékek, amelyek az ismertetett követelményeknek nem felelnek meg, a hatálybalépésétől számított harmadik hónap első napjáig hozhatók csak forgalomba. Végül a módosítást eltérést enged azon tejtermékek esetében, amelyeket az Európai Unió valamely tagállamában, Törökországban vagy például az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő vagy hoztak forgalomba, feltéve persze, ha az említett, jobb tájékoztatást elősegítő követelmények esetükben is érvényesülnek.

A Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület üdvözli a magyar élelmiszerjogi előírások módosítását, a rendelet a fogyasztók tudatosabb döntéshozatalát segíti elő a tejtermékek esetében.