A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) tanulmányi pályázatának alapvető célja a fiatal generáció érdeklődésének felkeltése a versenyjog, a versenypolitika és a piacelmélet, valamint a tudatos fogyasztói döntéshozatal témaköre iránt, illetve ösztönzése tudásának szélesítésében, ismereteinek elmélyítésében.

A Gazdasági Versenyhivatal immár tizenötödik alkalommal hirdette meg „Versenyjog Magyarországon és az EU-ban” elnevezésű tanulmányi versenyét. Az évente meghirdetésre kerülő pályázaton minden felsőoktatási intézmény nem-posztgraduális hallgatója részt vehet. A pályázók nagyszámú témakör közül választhatnak minden alkalommal, továbbá a pályamunkáik elkészítéséhez igénybe vehetik a GVH könyvtárát.

Ebben az évben a meghirdetett témakörökre összesen 17 pályamunka érkezett a GVH-hoz.

Az első helyezést Németh Krisztián, a Budapesti Corvinus Egyetem közgazdász hallgatójának „Szimulált válaszreakciók a taxipiaci szabályozásra” című pályamunkájával érte el. Második helyezést ért el Berezvai Zombor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem közgazdasági elemző szakos hallgatója, „A fúziós szimulációs modellek alkalmazásának lehetőségei, tapasztalatai és lehetséges továbbfejlesztési irányai” című pályázatával. A harmadik helyen az Eötvös Lóránd Tudományegyetem jogász szakos hallgatója, Szeredi Kristóf végzett, „Az üzleti kommunikáció jogi keretei – versenyjogi fogyasztóvédelem a telekommunikációs piacokon, különös tekintettel az összehasonlító reklámra)” címet viselő dolgozatával.

Pályamunkát nyújtott be továbbá Gajdos András, Jerney Leona, Kiss Brigitta, Kóczán Barbara, Král Anett, Kulcsár Andrea, Matzon Ákos, Molnár Patrícia, Pandur Bianka, Petróczi Tamás, Petróczi Tímea, Rácz Zoltán, Vitos Nóra.

A pályázattal kapcsolatos további részletek és a nyertes dolgozatok megismerhetőek a GVH honlapján.