A európai területi társulások (ETT) tevékenységét tisztázó törvénymódosítást fogadott el az Országgyűlés kedden. A képviselők 136 igen szavazattal, 1 nem és 28 tartózkodás mellett hagyták jóvá a külgazdasági és külügyminiszter erre vonatkozó javaslatát.

A szabályozás célja annak nyomatékosítása, hogy az ETT-k nonprofit szervezetek, amelyek elsősorban gazdasági tevékenység végzésére nem alapíthatók.

A változtatás rendelkezik az ETT-k elnevezéséről: az új szabály szerint ha a társulás tagjainak felelőssége korlátolt, akkor a “korlátolt felelősségű európai területi társulás” elnevezést tartalmazza az átláthatóság biztosítása érdekében.

A nyilvántartásba vételi eljárást a Külgazdasági és Külügyminisztérium, mint hatóság az eddig kizárólagos illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéktől a saját hatáskörébe helyezi át. Az eddigi kétlépcsős eljárás egységesítésének célja az ETT-k alapításának egyszerűbbé és hatékonyabbá tétele, működésük könnyebb nyomon követése.

Az új törvény az ETT-k számára lehetővé teszi, hogy beszámolójukat a számvitelről szóló 2000. évi törvény alapján, az adott üzleti év mérlegforduló napjától számított 60 napon belül honlapján tegyék közzé – szemben az eddigi 150 nappal –, valamint kötelezi az ETT-ket, hogy beszámolójukat és – amennyiben van, annak közhasznúsági mellékletét – megküldjék a hatóságnak. Ezáltal a társulás mentesül a számviteli törvény által előírt Magyar Közlönyben történő közzététel alól, valamint ezzel a társulás letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének is eleget tesz.

Az új törvényből kikerült az ügyész törvényességi felügyelete az ETT-k felett, azt a hatóság veszi át. Azoknál a jogi személyeknél, ahol a nyilvántartásba vétel miniszteri hatáskörbe tartozik, ott a működés felett is az adott miniszter gyakorol törvényességi felügyeletet, ennek keretében végső soron perindítási jogot.

Az ETT-k gazdálkodásának törvényességét a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzi. Ha jogszabálysértést, illetve az elfogadott egyezménybe vagy alapszabályba ütköző gazdálkodást tapasztal, kezdeményezheti akár megszüntetési eljárás megindítását is a hatóságnál.

A társulások csak jogutód nélkül szűnhetnek meg. A végelszámolás, illetve az ETT fizetésképtelensége esetén a felszámolási eljárás lefolytatására a törvény a Fővárosi Törvényszéket jelöli ki.