Módosulhat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló kormányrendelet, a január elsejétől várható változtatások célja – a kormany.hu oldalon közzétett előterjesztés szerint – a kiszámíthatóbb, eredményesebb és gazdaságosabb működés.

A tervezet, amelyet december 8-áig lehet véleményezni, egyebek mellett rögzíti, hogy a Klik központi szervből és területi szervekből áll. Területi szerve járási és fővárosi kerületi tankerület, valamint a megyeközponti és fővárosi tankerület.

A megyeközponti tankerület a területén működő szakképző iskolák, gimnáziumok, kollégiumok, pedagógiai szakszolgálati feladatot ellátó köznevelési intézmények, gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények esetében ellátja a Klik szervezeti és működési szabályzatában rögzített egyes fenntartói feladatokat, valamint a székhelye szerinti járási tankerületi feladatokat.

A járási tankerület az általános iskolákkal és az alapfokú művészeti iskolákkal összefüggő fenntartói feladatokat látja el.

A járási és fővárosi kerületi tankerület a megyeközponti és fővárosi tankerület szakmai iránymutatásával végzi tevékenységét.

Az előterjesztés szerint a járási és fővárosi kerületi tankerületet, valamint a megyeközponti és fővárosi tankerületet a tankerületi igazgató vezeti. Őt a miniszter egyetértésével a Klik elnöke nevezi ki, illetve menti fel.

Rögzítik azt is, hogy a központ elemzi a fenntartása alá tartozó intézmények ellenőrzésének eredményeit, javaslatot tesz a miniszternek a közép- és hosszú távú fejlesztési tervek kidolgozására és a feladatkörében statisztikai adatokat gyűjt.