Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke Székhelyi Mailáth György országbíró emlékére 2014. július 17-én két tagozatban (joghallgatói, bírósági dolgozó) és négy szekcióban (polgári, büntető, közjogi, általános bírósági) hirdetett tudományos pályázatot. A felhívásra összesen 51 színvonalas pályamű érkezett, amelyet 5 és 3 fős bíráló bizottságok értékeltek. A kiírás szerint a pályaműveket szekciónként külön joghallgatói és bírósági dolgozói tagozatban is díjazták.

A pályázat nyertesei a 2014. december 12-13-án megtartott Consilium Peritorum rendezvényen Handó Tündétől, az OBH elnökétől, és Darák Pétertől, a Kúria elnökétől vehették át díjaikat, továbbá fogadhatták a bíráló bizottság szekcióvezetőinek elismerését is. A sajtónyilvános eseményen részt vett özv. dr. Nyáry Zsigmondné báró Buttler Ilona (Mailáth György dédunokája), és Nyári Péter (Mailáth György ükunokája).

A Mailáth György tudományos pályázat díjazottjai:

Polgári ügyszakos szekció joghallgatói tagozatában:

Első helyezett: Pap Renáta az Eötvös Lóránt Tudományegyetem joghallgatójának „Az ügyész feladatai a polgári perben” című dolgozata.

Második helyezett: Majoros Tünde, a Miskolci Egyetem joghallgatójának „Nagyobb a füstje, mint a lángja- a vezető tisztségviselők felelősségének új Ptk.-beli szabályai” című dolgozata.

Harmadik helyezett: Antalicz Gabriella, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem joghallgatójának „A mediáció szerepe a polgári eljárásban” című dolgozata.

Polgári ügyszakos szekció bírósági tagozatában:

Első helyezett: dr. Virág Csaba, az Országos Bírósági Hivatal beosztott bírájának „Féluralom vagy hivatalbóliság – a cél határozza meg az eszközt?” című pályamunkája.

Második helyezett: dr. Majorosné dr. Köck Ildikó, a Tatabányai Törvényszék bírósági titkárának és dr. Molnár Andrea Mercedes, a Tatabányai Törvényszék bírájának „A mediáció szerepe a polgári eljárásban” című közös pályázata.

Harmadik helyezett: dr. Szabados János, a Ráckevei Járásbíróság bírája „Kisértékű perek – A gyorsabb jobb?” című dolgozatával.

Büntető ügyszakos szekció joghallgatói tagozatában:

Első helyezett: Gönczi Gergely, a Szegedi Tudományegyetem joghallgatója „A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés emberi jogi megítélése- érvek, ellenérvek” című dolgozatával.

Második helyezett: Nagy Alexandra, a Miskolci Egyetem joghallgatójának „A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs védelme nemzetközi egyezményekben és a Btk-ban” című dolgozata.

Harmadik helyezett: Tóth Ajtony Ákos, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem joghallgatójának „Jogos védelem és megelőző jogos védelem az új Büntető Törvénykönyvben” című dolgozata.

Oklevéllel járó különdíjban részesült: Kelemen Roland és Pataki Márta, a Széchenyi István Egyetem joghallgatóinak „A kibertámadások nemzetközi jogi relevanciája és az elkövető büntetőjogi felelőssége” című pályaműve.

Büntető ügyszakos szekció bírósági tagozatában:

Első helyezett: dr. Gyurán Ildikó, a Miskolci Törvényszék bírósági titkárának „A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés emberi jogi megítélése” című pályaműve.

Második helyezett: dr. Schweighartd Zsanett „A tevékeny megbánás – a mediáció szerepe a büntetőeljárásban, a jogintézmény jövője” című dolgozata.

Harmadik helyezett: dr. Malik Gábor, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság fogalmazójának „A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés emberi jogi megítélése” című dolgozata.

Közigazgatási, munkaügyi és európai uniós szekció joghallgatói tagozatában:

Első helyezett: Bakó Beáta Csilla, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről, „Uniós alapjogok a tagállamokban – az Alapjogi Charta alkalmazási és értelmezési problémái” című dolgozata.

Második helyezett: Fenyő Orsolya Mária, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem joghallgatójának „A szakértő szerepe a kisajátítási perekben” című dolgozata.

Harmadik helyezett: Nyerges Éva, a Széchenyi István Egyetem joghallgatójának „Munkáltatói kárfelelősség a magánjog tükrében” című pályaműve.

Közigazgatási, munkaügyi és európai uniós szekció bírósági tagozatában:

Első helyezett: dr. Halmos Szilvia, a Kúriára beosztott bírósági titkár „Család és munka- munkajogi kérdések a gyermekvállalással összefüggésben” című dolgozata.

Második helyezett: dr. Szabó Andrea, a Tatabányai Törvényszék bírósági fogalmazójának „Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének bemutatása” című dolgozata.

Harmadik helyezett: Péteri Andrásné, a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyintézőjének „Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének bemutatása” című pályaműve.

Az általános bírósági szekcióban egy pályaművet díjaztak. Első helyezést ért el dr. Rainek Lilla, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság titkárának „Az igazságügyi szakértőkkel kapcsolatos szabályozás és feladatok, lehetséges eszközök az eljárás gyorsítása érdekében” című pályaműve.

Az első helyezettek számára 200.000 forintot, továbbá egy kéthetes gyakornoki ösztöndíjat ajánlott fel az OBH elnöke. A második helyezettek 150.000 forintban, míg a harmadik helyezettek 100.000 forintban részesültek. A pénznyeremény mellé emléklapot és emlékplakettet is átvehettek a szerzők.

A nyertes és különdíjjal jutalmazott dolgozatok a www.birosag.hu oldalon ITT elolvashatók.

A bíráló bizottság szekcióvezetői:

Wellmann György, a Kúria polgári kollégiumának vezetője,
Székely Ákos, a Kúria büntető kollégiumának vezetője,
Tálné Molnár Erikát, a Kúria közigazgatási és munkaügyi kollégiumvezető-helyettese,
Kékedi Szabolcs, az Országos Bírósági Hivatal Bírósági Főosztályának főosztályvezető-helyettese.

Kapcsolódó cikk:

Consilium Peritorum – Ötletek, tanácsok bírósági vezetőktől – Egy hagyományteremtő rendezvény az OBH szervezésébe