Az Országos Bírósági Hivatal által indított EKOP projektek eredményeként a bíróságokon jelentős technológiai újításokat vezettek be 2015. január 1-jétől. A projekt részei közül az állampolgárok számára az úgynevezett „Levelező” és a „Hírvivő” projektek nyitnak meg új lehetőségeket egy elektronikus ügyfélportál létrehozásán keresztül.

A rendszert az állampolgárok a bíróságok központi honlapjáról (www.birosag.hu), illetve közvetlenül az https://e-ugyintezes.birosag.hu/ oldalról érhetik el, és itt találnak részletes tájékoztatást az egyes elemek igénybevételével kapcsolatosan. Ezek bevezetése és zavartalan működése a bíróság számára is alapos felkészülést igényel.

A projekt útján megvalósuló fejlesztések egyike, hogy az ügyfelek a bíróságokon való személyes megjelenés nélkül, elektronikus formában - az Ügyfélkapun keresztül - tudnak panaszbejelentésekkel élni a bíróságok felé. Ennek segítségével egy elektronikus nyomtatvány használatával gyorsabban, és egyszerűbben tehetik meg panaszaikat.

A másik fontos lépés az eljárás időtartam kalkulátor bevezetése, melynek segítségével az állampolgárok tájékozódhatnak arról, hogy az adott bíróságon az ügyek várhatóan milyen időtartam alatt fejeződnek be. Az ügyfél az oldalon található kalkulátor segítségével össze tudja hasonlítani a várható pertartamot az egyes bíróságok között, továbbá információkhoz juthat azon tényezőkről, melyek befolyásolják az ügyek befejezését.

A projekt elemei közül talán a leglényegesebb újítás a Bírósági Elektronikus Tájékoztatási és Figyelmeztető Rendszer bevezetése. A Bírósági Elektronikus Tájékoztatási Rendszer lényege, hogy az állampolgárok és képviselőik a bírósági ügyek őket érintő adataiba, az e célra kialakított felületen, a nap 24 órájában, akár az otthonukból is betekinthessenek, és tájékoztatást kapjanak arról, hogy milyen iratok érkeztek az ügyben. A Bírósági Elektronikus Figyelmeztető Rendszer pedig megteremti annak lehetőségét, hogy az állampolgárok a folyamatban lévő bírósági ügyeikben – előzetes regisztrációt követően – egyes adatokról, eljárási eseményekről elektronikus figyelmeztető értesítést kapjanak SMS vagy e-mail formájában.

A megvalósult újításokkal kapcsolatos visszajelzések rendkívül fontosak a bíróságok számára, ezért a honlapon lehetőség van egy ügyfélelégedettségi kérdőív kitöltésére is.

Kapcsolódó cikk:

Ingyenes bírósági ügyfélértesítő rendszer január végétől – Sms és e-mail üzenet jogilag releváns eseményről, informáló webes felületek

A legújabb technikai módszerek a bírósági ügyvitelben – Ügyfélportál – Az OBH januártól elindított új, online szolgáltatásai