Szerdán hivatalba lép Lenkovics Barnabás, az Alkotmánybíróság (Ab) új elnöke. Lenkovics Barnabást 2007 márciusában választotta kétharmados többséggel az Ab tagjává 9 évre az Országgyűlés, 2007. április 21-től alkotmánybíró. A testület elnökévé 2014. december 1-jén választotta meg az Országgyűlés kétharmados többsége 2015. február 25-i hatállyal.

Lenkovics Barnabás alkotmánybírói és ezzel együtt elnöki mandátuma is 2016 áprilisában jár le, így 14 hónapot tölthet az elnöki székben.

A szabályozás szerint az Ab elnöke hangolja össze a testület tevékenységét, közreműködik az egységes joggyakorlat biztosításában, kiosztja a beérkezett ügyeket az egyes előadó alkotmánybírókhoz, akiknek a feladata a határozattervezet elkészítése. Az elnök összehívja és vezeti a teljes üléseket, meghatározza azok napirendjét, az elbírálandó ügyek napirendre tűzésének ütemezését, a tárgyalási határnapokat.

A teljes ülés szavazategyenlősége esetén az elnök voksa dönt. Az elnök az ügyek szignálásakor vagy az eljárás során bármikor dönthet úgy, hogy egyes tanácsok elé tartozó ügyeket a teljes ülés elé terjeszt, az egyes tanácsok munkájában tanácskozási joggal részt vehet.

Az elnök elrendelheti egy ügy soron kívüli vagy gyorsított eljárásban történő intézését, de meg is hosszabbíthatja a tervezet elkészítésének határidejét, ha szükségesnek látja, továbbá a főtitkár és a tanácsvezető alkotmánybírók közreműködésével nyomon követi a határidők betartását.

Az Ab elnöke, illetve az általa kijelölt személy képviseli a testületet itthon az állami szervek és a nyilvánosság előtt, illetve a nemzetközi kapcsolatokban.

Az Ab elnöke irányítja az Alkotmánybíróság Hivatalát, munkáltatója az intézmény mintegy 100 dolgozójának.

A szabályozás szerint az Ab elnökének munkáját helyettes segíti. Ezt a pozíciót utoljára 2008 és 2011 júliusa között Holló András töltötte be, aki korábban elnöke is volt a testületnek, azóta nincs elnökhelyettese az Ab-nak. Az elnökhelyettest az elnök javaslatára a testület választja.

Lenkovics Barnabás Rakamazon született 1950. július 26-án. A nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnáziumban érettségizett, majd 1969-től az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogtudományi Karán folytatta tanulmányait, ahol 1974-ben szerzett jogi diplomát. Ezután az egyetemi polgári jogi tanszékén gyakornokoskodott, 1976-ban tanársegéd, 1983-ban adjunktus, 1992-ben egyetemi docens, 2000-ben egyetemi tanár lett.

Az Országgyűlés Gönczöl Katalin utódjaként 2001-ben megválasztotta az állampolgári jogok országgyűlési biztosává, amit 2007-es alkotmánybíróvá választásáig töltött.

Kapcsolódó anyagok:

Lenkovics Barnabás az Alkotmánybíróság új elnöke – Paczolay Péter jelenlegi elnök mandátuma 2015. február 24-én jár le

Harag és részrehajlás nélkül – Beszélgetés Lenkovics Barnabás alkotmánybíróval