„A törpék minden reggel hajnalok hajnalán elindultak a gonosz királynő által üzemeltetett bányába dolgozni, míg egy júliusi napon leállt a légkeverő…” – A fogyatékkal élő fiatalok a Miskolci Törvényszéken egy per játékos tárgyalása során haszon munkajogi ismereteket szereztek, megtanulták, hogy a bírósághoz fordulás joga mindenkit megillet, és hogy a bíróság előtt csak az igazat szabad mondani.

„A törpék minden reggel hajnalok hajnalán elindultak a gonosz királynő által üzemeltetett bányába dolgozni, míg egy júliusi napon leállt a légkeverő. Rosszul lettek, nem kaptak levegőt, kimenekültek a bányából. Kuka menekülés közben megbotlott a sínpárban, és estében véletlenül kioldotta az egyik üres csille fékberendezését, a csille így megindulván a jobb lábfejének egy lábujjpercét levágta, mely sérülés maradandó fogyatékosságot okozott.

Miután a királynő megszüntette a munkaviszonyukat, a törpék pertársaságot alakítottak és keresetlevelükben közösen kérték, hogy az alperes fizessen meg fejenként és egyenlő arányban 70.000.- arany sérelemdíjat 50.- arany elmaradt munkabért, 3 havi távolléti díjat a jogellenes felmondás jogkövetkezményeként, valamint ezen összegek után a baleset napjától a kifizetés napjáig járó törvényi kamatokat.”

A perben a bíróság Fuhrmann Gábor vezette tanácsa 2015. március hó 13. napjára tűzött tárgyalást, ahol a miskolci Martin János Szakképző Iskola fogyatékos diákjai személyesítették meg az ülnököket, felpereseket, alperest, szakértőket, tanúkat – egy perszimuláció keretében.

A fogyatékkal élő fiatalok a per játékos tárgyalása során haszon ismereteket szereztek a munkavállaláshoz, munkavédelmi előíráshoz, a biztonságos munkahelyi környezethez fűződő jogokról, követelményekről, arról, hogy a bírósághoz fordulás joga mindenkit megillet. Megtanulták, hogy a bíróság előtt tanúként csak az igazat szabad mondani. Az eredményes szereplésért oklevélben részesültek.