Nyolc bírót és három főtanácsnokot neveztek ki szerdán a delegáló EU-tagállambeli kormányképviselők a luxembourgi székhelyű Európai Bíróság tagjává, ez év október 7-i hatállyal. A hat évvel meghosszabbított mandátumú bírák közt van a magyar bíró, Juhász Endre is.

Az unió legfőbb igazságszolgáltatási fórumának az EU-tagországok számával megegyező számú, jelenleg tehát 28 bírája, valamint 9 főtanácsnoka van. A főtanácsnokok előzetesen alakítanak ki jogi szakvéleményt a bíróság által elbírálandó ügyekben, az általuk közzétett előterjesztés nem köti a bíróságot. Ez év október 7-én a főtanácsnokok száma 11-re emelkedik.

Az Európai Bíróság bíráit és főtanácsnokait hatéves időtartamra nevezik ki, a kinevezés megújítható. A bírák saját maguk közül választanak elnököt három évre, e megbízatás szintén megújítható.

Három évente lejár a bírák és a főtanácsnokok egy részének a megbízatása. Ez év október 6-án 14 bíró és

4 főtanácsnok mandátuma jár le. A belga és a spanyol bíró megbízatását már korábban meghosszabbították, most pedig – a magyar Juhász Endréével együtt – meghosszabbították a lengyel, a luxemburgi, a horvát, a finn, az észt, a szlovák és a dán bíróét is. Őszig tehát még négy bírói kinevezés esedékes.

A mostani kinevezések sorában a brit és a német főtanácsnok megbízatását meghosszabbították, és kineveztek egy dán főtanácsnokot.