Miután az európai utakon bekövetkezett halálesetek száma két éven keresztül következetesen csökkent, a 2014-ben közúti balesetben elhunytak számáról szóló első jelentések csalódást keltenek. A ma nyilvánosságra hozott számadatok szerint a közúti balesetek halálos áldozatainak száma 2013-hoz képest mintegy 1%-kal csökkent, miután 2012-ben és 2013-ban 8%-os csökkenés következett be. A számok azt mutatják, hogy 2014-ben a 28 uniós tagállamban összesen 25 700-an hunytak el közúti baleset következtében. Ez 5 700-zal kevesebb a 2010-es számadatnál, ugyanakkor elmarad a megcélzott csökkenéstől.

Violeta Bulc, a közlekedéspolitikáért felelős biztos így nyilatkozott: „Igen szomorú és nehezen elfogadható, hogy naponta mintegy 70 európai polgár hal meg az utakon, és még ennél is többen sérülnek meg súlyosan. A ma közzétett adatoknak figyelmeztetésül kell szolgálniuk. Az adatok és a statisztikák gyászoló házastársakat, szülőket, gyermekeket, testvéreket, kollégákat és barátokat takarnak. Ezenkívül arra is felhívják a figyelmünket, hogy a biztonságos közúti közlekedés állandó figyelmet és további erőfeszítéseket igényel.” A következőt is hozzátette: „Az elkövetkező években még intenzívebben kell munkálkodnunk annak érdekében, hogy elérjük az EU azon célkitűzését, hogy 2020-ra a felére csökkentsük a közúti balesetek áldozatainak számát. Fogjunk össze együtt annak érdekében, hogy az utazásuk végén minél több ember biztonságosan térjen haza. Ez az egyik prioritásom, és valamennyi tagállam kormányának is ez kell hogy legyen az egyik prioritása!”

A 2014-re vonatkozó országokra lebontott statisztika (lásd a mellékletet) azt mutatja, hogy a közúti halálesetek száma még mindig jelentősen eltér az egyes uniós országok között. A 2014-re vonatkozó átlagos uniós halálozási arány várhatóan 51 közúti haláleset/egymillió lakos lesz. A közúti halálesetek legalacsonyabb arányáról továbbra is Málta, Hollandia, Svédország és az Egyesült Királyság számolt be, ahol egymillió lakosra kevesebb mint 30 haláleset jutott. Bulgária, Lettország, Litvánia és Románia beszámolója szerint e négy országban egymillió lakosra továbbra is több mint 90 haláleset jutott.

A ma közzétett adatok azonban azt mutatják, hogy az EU-ban 2010 óta 18,2%-kal csökkent a közúti balesetek halálos áldozatainak száma. Egyes európai országok beszámolója szerint náluk az átlagnál nagyobb mértékben javult a közúti közlekedés biztonsága az elmúlt években. Ez különösen Görögországra, Portugáliára és Spanyolországra nézve igaz. Hasonlóképpen Dánia, Horvátország, Málta, Ciprus, Románia, Olaszország, Szlovénia és a Cseh Köztársaság is arról számolt be, hogy a 2010–2014 közötti időszakban az uniós átlag feletti mértékben csökkent a közúti halálesetek száma.

A közúti közlekedés biztonságára vonatkozó célkitűzések és intézkedések

További erőfeszítésekre van szükség annak az uniós stratégiai célnak az eléréséhez, hogy 2010 és 2020 között a felére csökkenjen a közúti balesetek halálos áldozatainak száma. A legtöbb mindennapi közúti biztonsági intézkedésre helyi vagy nemzeti szinten kerül sor, például a közúti közlekedési szabályok betartatása, oktatási kampányok, valamint az infrastruktúra fejlesztése és karbantartása révén. Mindehhez az EU a közös érdekű kérdésekre, például a járművek műszaki ellenőrzésére vonatkozó minimális követelményekre vonatkozó jogszabályokkal és ajánlásokkal, valamint a műszaki szabványok harmonizációjával járul hozzá.

Mi lesz a Bizottság következő lépése?

  • Egy, az uniós közúti közlekedésbiztonsági politikáról szóló időközi jelentés véglegesítése, amely mérleget von és meghatározza a következő öt évre vonatkozó tervet. A jelentés várhatóan 2015 májusában kerül közzétételre.
  • A súlyos személyi sérüléssel járó közúti balesetek új elemzésére vonatkozó munka folytatása. 2015 őszén felmérés indul az ilyen sérülések visszaszorítását célzó lehetséges intézkedésekre vonatkozó alternatívák értékelésére.
  • A hivatásos gépjárművezetők képzésére és képesítésére vonatkozó szabályok felülvizsgálata. 2016 végéig várhatóan sor kerül egy bizottsági javaslat elfogadására.
  • Az infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelését meghatározó tényezők uniós keretének felülvizsgálata. 2016 végéig várhatóan sor kerül egy bizottsági javaslat elfogadására.