A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a jegybanktörvény alapján előírhatja igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a hatáskörébe tartozó, kérelemre indult eljárásokban, a díjak kiszámításának szabályait pedig az illetéktörvény szabja meg – közölte az MNB.

A jegybank honlapján közzétette az eljárási díjakról szóló rendelet-tervezetét. A tervezettel kapcsolatban a Magyar Pénztárszövetség közleményben jelezte, hogy álláspontja szerint a jegybank olyan magas eljárási díjakat helyez kilátásba, amelyek elviselhetetlen költségnövekedést jelentenek az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak számára, a kisebb pénztárakat akár a megszűnés is fenyegetheti.

A tevékenységi engedélyük megszerzéséhez például 700 ezer forint eljárási díjat kell majd fizetniük a pénztáraknak, továbbá minden egyes szabályzatmódosítás jóváhagyásának díja 200 ezer forintba kerül majd.

Az MNB válaszában hangsúlyozta, hogy a tervezet véleményezése, piaci szereplőkkel történő egyeztetése még folyamatban van, így a szöveg nem tekinthető a rendelet végleges változatának, és a hatálybalépés pontos dátuma sem ismert.

A közzétett tervezet tételesen tartalmazza azokat az eljárásokat, melyekre díjat állapítana meg az MNB és azok tervezett díjtételeit is. Ide tartozik az alapításra, egyesülésre vagy szétválásra vonatkozó engedélyezés, a nyilvántartásba vétel, a tevékenységi engedély megadása, a határon átnyúló tevékenység bejelentése, a fióktelep létesítése, a szabályzatok jóváhagyása és módosítása, a minősített befolyás engedélyezése, valamint a közvetítő igénybevételéhez szükséges eljárás.

Az MNB válasza szerint a rendelet kiadására 2013. október 1-je óta a jegybanktörvény ad felhatalmazást a Magyar Nemzeti Bank elnöke számára.

Közölték azt is, hogy az illetékekről szóló törvény a díjak kiszámítására vonatkozóan olyan szabályokat tartalmaz, amelyektől a jegybanknak nincs módja eltérni. E szerint a fizetendő díj mértékét úgy kell megállapítani, hogy az az adott eljárással kapcsolatban az eljáró hatóságnál felmerülő és másra át nem hárítható valamennyi költségre fedezetet biztosítson.

A rendelet-tervezet szerint a bankalapítás engedélyezéséért 1,1 millió forintot kell majd fizetni, a tevékenységi engedély megszerzése pedig újabb 1,3 millió forintba kerül majd. Szövetkezeti hitelintézet esetében ugyanezen eljárásokban 900-900 ezer forint a díjtétel. A pénzügyi vállalkozásoknak, befektetési vállalkozásoknak és befektetési alapkezelőknek 1,1 millió forintot kell majd fizetniük a tevékenységi engedélyért.