A Fogyasztóvédők Országos Egyesülete korábban közérdekű keresetet indított a LÁNG Kereskedelmi KFT-vel szemben, mivel a webshopot üzemeltető vállalkozás több szerződési feltétele is jogszabályba ütközött és korlátozta a fogyasztói jogokat. Az Egyesület fellépésének köszönhetően a per még az első tárgyalás előtt egyezséggel zárult le a fogyasztói érdekek minél hatékonyabb érvényesülése érdekében és a cég önként átdolgozta általános szerződési feltételeit.

Az indokolás nélküli elállási jog feltételhez, például eredeti csomagolás meglétéhez kötése, a jog gyakorolhatóságának csupán 8 munkanapos határidőben történő biztosítása – a Fogyasztóvédők Országos Egyesülete tapasztalatai szerint ezek a legnagyobb problémák még mindig az online webshopot üzemeltető vállalkozások esetében.

Ezek abból erednek, hogy bizonyos cégek még nem módosították általános szerződési feltételeiket, holott azokban már át kellett volna vezetni rég a 2014. június 13-án hatályba lépett, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírásait.

Egyesületünk hasonlót tapasztalt aLÁNG Kereskedelmi Kft. esetében, ezért közérdekű keresetet indított a vállalkozással szemben a Fővárosi Törvényszék előtt.

Így jogszabályba ütközött azon feltétel, miszerint a fogyasztó a termék átvételétől csupán 8 munkanapon belül állhat el indokolás nélkül a szerződéstől, holott a Korm. rendelet értelmében erre már 14 nap áll rendelkezésre.

Szintén szembement a Korm. rendelet előírásaival, hogy a vállalkozás az indokolás nélküli elállási jog gyakorlását az eredeti csomagolás meglétéhez kötötte és ahhoz, hogy a terméket sérülésmentesen és működőképesen adja vissza a telephelyen. Ilyen többletfeltételeket ugyanis a jogszabály nem ír elő és a fogyasztó az eredeti csomagolás hiánya esetén is jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől, a vállalkozás pedig ekkor csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést követelheti a fogyasztótól a Korm. rendelet értelmében.

A vállalkozás korábbi általános szerződési feltétele emellett azt is tartalmazta, hogy az indokolás nélküli elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztónak ki kell fizetnie a termék kiszállítási költségeit –holott a Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése szerint ilyenkor nem csupán a vételárat, hanem a fogyasztó által kifizetett teljes összeget vissza kell adni, beleértve a fogyasztó otthonába történő kiszállítás költségeit is.

Jogszabályba ütköző volt továbbá azon szerződési feltétel is, miszerint az indokolás nélküli elállási jog gyakorlása esetén harminc nap áll a vállalkozás rendelkezésére az összeg visszatérítéséhez: ugyanis a Korm. rendeletben meghatározásra került, hogy a fogyasztó elállási szándékáról történő tudomásszerzés esetén haladéktalanul, de legkésőbb tizennégy napon belül erre sor kell, hogy kerüljön.

A közérdekű perrel érintett vállalkozás fogyasztóbarátnak bizonyult, ugyanis a fenti tisztességtelen szerződési feltételeket átdolgozta és eközben a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal is egyeztetve új általános szerződési feltételeket fogadott el, amelyek már megfelelnek a jogszabályi rendelkezéseknek.

A Fogyasztóvédők Országos Egyesülete felhívja a fogyasztók figyelmét arra, hogy internetes vásárlásnál minden esetben ismerjék meg szerződéskötés előtt a kiválasztott cég szerződési feltételeit a későbbi kellemetlen meglepetések elkerülése érdekében. Ha pedig már szerződést kötöttek és vitájuk támad a kereskedővel, akkor vegyék igénybe a békéltető testületek ingyenes és gyors eljárását az ügy rendezésére.