A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége bíróság előtt támadta meg az SPS Doctors Holding Kft. vállalkozás által használt blanketta szerződés egyes feltételeit. A bíróság első fokon teljes egészében helyt adott a keresetnek, azaz kimondta egyrészt, hogy tisztességtelen a már nem hatályos jogszabályra való hivatkozás.

Ezen kívül a következő pont tisztességtelenségét is megállapította: „Az Eladó felhívja, tájékoztatja a Vevő figyelmét, hogy a szerződés aláírásával, olyan higiéniai jellegű termékek is kerülhetnek értékesítésre (Pl.: infra, mágnes (akár pulzáló) terápiás ágybetét stb.), amelyek vonatkozásában a Ptk. 320. § (3) bekezdése alapján a vevő átvételtől való elállási jogát a csomagolás (fólia) felbontása, használat után nem köteles visszavenni a termék átvételétől számítva 14 napon belül, csak is helyreállítási díj (eredeti állapot visszaszállítási költség) megfizetése ellenében.”

A Szövetséghez rengeteg termékbemutatóval kapcsolatos panasz érkezik, ezek feldolgozása, a fogyasztói érdekek feltárása, valamint ezzel egyidejűleg a megküldött szerződések általános szerződési feltételeinek monitorozása során folyamatosan azt tapasztalják a fogyasztóvédők, hogy a termékbemutató szervezésével foglalkozó vállalkozások igyekeznek a fogyasztók hátrányára eltérni a jogszabályoktól.

Ezekre a bemutatókra általában azzal hívják meg a fogyasztókat, hogy valamilyen egészségügyi felmérésen, egészségnapon vehetnek részt ingyen. A bemutatókon elsősorban egészségügyi, háztartási termékeket kínálnak, kiemelten az idősebb, nyugdíjas, illetve beteg fogyasztók részére. Ezért is kiemelten fontos, hogy a koruknál fogva egyébként is kiszolgáltatott fogyasztók tudják érvényesíteni a jogszabályban biztosított indokolás nélküli elállási jogukat, azaz visszamondhassák a szerződést, miután rájöttek, hogy több százezer forintot kellene megfizetniük a termékekért.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai értelmében amennyiben a szerződéskötésre üzleten kívül került sor, akkor fogyasztók tizennégy napon belül meggondolhatják magukat. Ezt a jogot korlátozta, illetve vonta meg a fogyasztóktól az SPS Doctors Holding Kft. abban az esetben, ha infra, mágnes, vagy pulzáló ágybetét vásárlása történt, arra hivatkozva, hogy ezek higiéniás termékek.

A bíróság álláspontja szerint a kikötés azonban nem határozta meg, hogy mi minősül higiéniai jellegű terméknek, így kizárólag a vállalkozást egyoldalúan jogosította fel ezen feltétel értelmezésére, ezzel a feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára állapította meg.

A fogyasztó jogosult a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatra, azaz kipróbálhatja a terméket, és csak azért az értékcsökkenésért felel, ami ezen szükséges használatot meghaladó használatból ered.

Egy infra matrac külső fólia csomagolásának kibontása, tehát elengedhetetlen a termék kipróbálásához, így a fólia ép meglétéhez nem lehet kötni a termék visszavételét.

A Szövetség felhívja ezen kívül a fogyasztók figyelmét, hogy szerződéskötés előtt győződjenek meg róla, hogy valóban termékbemutatón kötik-e meg a szerződést, mert ha az adott helyiség a vállalkozás telephelye, akkor már nem illeti meg a fogyasztókat az indokolás nélküli elállási jog.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége ezúton is kéri a fogyasztókat, hogy jelentsék be a feosz@feosz.hu e-mail címen, ha az említettekhez hasonló, vagy más tisztességtelen szerződési feltételek alkalmazását tapasztalják.