Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) 2014-ben kiváló eredményeket ért el a csalás elleni európai küzdelem terén. Az OLAF nagyszámú vizsgálatot zárt le, miközben tovább csökkentette a vizsgálatok teljes időtartamát. Kibocsátott ajánlásainak száma rekord az elmúlt öt évben. A hivatal 901 millió EUR visszafizettetését javasolta az uniós költségvetésbe, mely összeg várhatóan fokozatosan kerül vissza az uniós költségvetésbe és segíti a többi projekt finanszírozását.

A tegnapi napon közzétett 2014-re vonatkozó eredmények megerősítik, hogy az OLAF az elmúlt években egyre hatékonyabbá vált és kézzelfogható eredményeket szolgáltat az uniós adófizetők számára.

„Az OLAF küldetése az uniós forrásokat érintő csalások felderítése, kivizsgálása, illetve megakadályozása. Munkánknak konkrét eredményei vannak. Biztosítja, hogy az uniós adófizetők pénze az eredeti céloknak megfelelően kerül felhasználásra, erősítve ezzel az európai munkahelyteremtést és növekedést” nyilatkozta sajtótájékoztatóján Giovanni Kessler, az OLAF főigazgatója. „2014-ben végzett vizsgálati tevékenységünk eredményei megerősítik az OLAF tavalyi évben jelzett jó teljesítményét. Azokra az ügyekre összpontosítottunk, ahol beavatkozásunk a legszükségesebb és tényleges hozzáadott értékkel járhat – olyan területeken végzett összetett vizsgálatokról van szó, mint a strukturális alapok, a vámok, a csempészet, a kereskedelem és a külső segélyek. Ezen ügyeknek köszönhetően jelentős összegek fognak visszakerülni az uniós költségvetésbe.”

Az OLAF vizsgálati eredményei 2014-ben: A legfontosabb eredmények

  • Az OLAF megalakulása óta a tavalyi évben kapta a legtöbb, összesen 1417, esetleges csalásra vonatkozó bejelentést. A beérkezett információk nagyobb száma nem feltétlenül jelenti azt, hogy Európában nőtt volna a csalások száma. Sokkal inkább árulkodik a polgárok, az intézmények és egyéb partnerek által az OLAF vizsgálati képességeibe vetett megnövekedett bizalomról.
  • A beérkező információk mennyiségének növekedése ellenére az OLAF-nak továbbra is sikerült rövid idő – átlagosan 2 hónap – alatt kiértékelnie ezeket az információkat az arra vonatkozó döntés meghozatala előtt, hogy egy adott ügyben induljon-e vizsgálat vagy sem. Az elmúlt három év alatt az OLAF az előző évekhez képest 70%-kal csökkentette a kiválasztási szakasz időtartamát.
  • Az OLAF nagyszámú, összesen 234, esetben indított vizsgálatot. Ez megerősíti az elmúlt három évben észlelt tendenciát, amikor is az OLAF jelentősen megnövelte a rendelkezésére álló vizsgálati kapacitást. Az OLAF jelenleg átlagosan 60%-kal több vizsgálatot indít, mint a 2012-ben történt átszervezése előtt.
  • 250 vizsgálat zárult le. A vizsgálatok átlagos időtartama 21 hónapra csökkent. Ez a legrövidebb átlagos időtartam az elmúlt öt évben. A vizsgálatok hatékonyabb lefolytatásának köszönhetően az OLAF elé kerülő ügyek nagyobb valószínűséggel járnak kézzelfogható gyakorlati eredménnyel. Az érdekelt felek kérésére az OLAF idén közzéteszi lezárt vizsgálatainak tagállamok és intézmények szerinti bontását.
  • Az OLAF 397 ajánlást bocsátott ki pénzügyi, igazságügyi, igazgatási vagy fegyelmi intézkedés illetékes hatóságok általi meghozatala érdekében; ez ötéves rekord.
  • 2014-ben emellett az OLAF 901 millió EUR (az elmúlt öt évben a legnagyobb összeg) uniós költségvetésbe történő visszafizettetésére tett javaslatot. Ezek a források várhatóan fokozatosan visszakerülnek az uniós költségvetésbe így segítve a többi projekt finanszírozását.

Az OLAF szerepe a csalás elleni uniós politikákban

Bár vizsgálati feladatkörében az OLAF teljes mértékben független, a hivatal tevékenyen hozzájárul az Európai Bizottság azon jogalkotási kezdeményezéseihez, amelyek tárgya az EU pénzügyi érdekeinek csalással és korrupcióval szembeni védelme. 2014-ben az OLAF szerepet vállalt az Európai Ügyészség (EPPO) létrehozásával és az EU pénzügyi érdekeinek védelméről szóló irányelvvel kapcsolatos tárgyalásokban, valamint az eredményes vámügyi együttműködést elősegítő jogalkotásban.

Az OLAF emellett igazgatási megállapodást kötött több uniós intézménnyel és egyéb partnerrel, például az Európai Bizottsággal, az Európai Külügyi Szolgálattal, a Világbankkal, az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programjával, az ENSZ Belső Ellenőrzési Hivatalával, valamint az AIDS és a malária elleni küzdelmet célzó globális alappal. E megállapodásoknak köszönhetően az OLAF gyorsabb, egyszerűbb és átláthatóbb együttműködést és információcserét folytat ezekkel a testületekkel, ami a gyakran több országot érintő ügyekben globális fellépést tesz lehetővé a csalással és a korrupcióval szemben.

A teljes jelentést ITT elérhető.