Az Európai Bizottság döntött azokról az intézkedésekről, amelyeket a Stop Vivisection elnevezésű, az állatkísérletek megszüntetéséért indított európai polgári kezdeményezésre válaszul kíván bevezetni. Habár a Bizottság egyetért azzal, hogy az állatkísérleteket fokozatosan le kell állítani Európában, e célkitűzés megvalósítását máshogy képzeli el, mint a polgári kezdeményezés szervezői.

Jyrki Katainen, a munkahelyteremtésért, a növekedésért, a beruházásokért és a versenyképességért felelős alelnök a következőket mondta: „A Stop Vivisection elnevezésű polgári kezdeményezés olyan időszakban indult, amelyet egyébként is a változás jellemez a kutatás terén: hála a technológiai fejlődésnek, Európában egyre kevesebbszer végeznek állatkísérleteket. Az állatkísérletek teljes betiltásának azonban még nem jött el az ideje, mivel ez az orvosbiológiai kutatások leállásával és más, EU-n kívüli országokba való áthelyezésével járna.”

Karmenu Vella, a környezetpolitikáért, a tengerügyekért és a halászati politikáért felelős biztos így nyilatkozott: „Az uniós szabályozás alapvető célja az állatkísérletek fokozatos beszüntetése. Ezért a polgári kezdeményezésre válaszul a Bizottság több olyan intézkedést fog bevezetni, amelyek elősegítik az állatkísérleteket helyettesítő módszerek gyorsabb elterjedését és szélesebb körű alkalmazását.”

Elfogadott közleményében a Bizottság szintén megerősíti, hogy egyetért a polgári kezdeményezésben kifejezett meggyőződéssel, miszerint az állatkísérleteket fokozatosan meg kell szüntetni. A közlemény emellett arra is felhívja a figyelmet, hogy a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló uniós jogszabály (a 2010/63/EU irányelv), melyet a polgári kezdeményezés visszavonna, szintén ezt a célt szolgálja. A Bizottság úgy véli, hogy az irányelv a megfelelő jogi eszköz a kezdeményezés fő céljának elérésére, ezért nem javasolja a jogszabály visszavonását. Az irányelv biztosítja, hogy a kutatási célokra felhasznált állatok magas szintű védelemben részesüljenek. Ha elegendő idő telt el az irányelv hatékonyságának értékeléséhez, a Bizottság felül fogja vizsgálni a jogszabályt.

A közlemény számos további intézkedést is tartalmaz, melyeket a Bizottság az állatkísérletek fokozatos megszüntetése érdekében tervez bevezetni. A meghozott intézkedésekről és azok eredményéről a Bizottság még 2016 előtt konferenciát fog szervezni a tudományos közösségek képviselői és az érdekelt felek számára.

Az utóbbi évtizedben a technológiai fejlődés forradalmasította az orvosbiológiai kutatásokat. E fontos áttöréseknek köszönhetően lehetőség nyílt olyan sejt- vagy szövetkultúrákon alapuló alternatív vizsgálatok, valamint számítógépes módszerek kidolgozására, amelyek csökkentik az állatkísérletek szükségességét. Azonban sok olyan összetett fiziológiai és toxikológiai folyamat és hatás létezik, amelyeket még nem lehet megfelelően modellezni vagy értékelni ezekkel az alternatív módszerekkel, ezért bizonyos esetekben szükség van állatkísérletekre a kutatások előmozdítása, valamint az emberek, az állatok és a környezet egészségének szavatolása érdekében.

A közlemény leszögezi, hogy többek között a tudományos ismeretek megosztása révén fel kell gyorsítani az állatkísérletek helyettesítésének, korlátozásának és kifinomultabb alkalmazásának folyamatát, ezért a Bizottság továbbra is támogatni fogja az alternatív módszerek kifejlesztését és hitelesítését. Az érdekelt felekkel, elsősorban a tudományos közösségek képviselőivel folytatott párbeszéd szintén folytatódni fog annak érdekében, hogy fokozatosan be lehessen szüntetni az állatkísérleteket.

Háttér

Az EU az állatjólét, a közegészségügy és a környezetvédelem elkötelezett támogatója. A gyógyszerekre, vegyipari termékekre és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó uniós jogszabályok előírják, hogy forgalomba hozataluk előtt a termékeket meg kell vizsgálni a tekintetben, hogy biztonságosak-e az emberek, az állatok és a környezet szempontjából.

A 2010/63/EU irányelv célja, hogy a jogszabályok megerősítése által elősegítse a tudományos célokra felhasznált állatok jólétét, és hozzájáruljon az állatkísérletek helyettesítéséhez, visszaszorításához, illetve tökéletesítéséhez.

Az „Egy közülünk” és a „Right2Water” elnevezésű európai polgári kezdeményezéseket követően a „Stop Vivisection” volt a harmadik kezdeményezés, amely megkapta az elegendő számú támogató nyilatkozatot. Az 1,17 millió európai polgár által aláírt kezdeményezést 2015. március 3-án nyújtották be az Európai Bizottsághoz.

Az európai polgári kezdeményezés intézményét 2012 áprilisában vezették be. Ezzel egy olyan eszköz került a polgárok kezébe, amelynek segítségével elérhetik egyes kérdések napirendre tűzését. Egy kezdeményezés – amennyiben azt az uniós tagállamok legalább egynegyedében összesen legalább egymillióan aláírják – lehetővé teszi, hogy a polgárok fellépésre kérjék fel az Európai Bizottságot azon területeken, amelyeken a Bizottságnak jogában áll fellépni.

A Lisszaboni Szerződés és az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet alapján a Bizottságnak az egymillió hitelesített támogató nyilatkozattal rendelkező kezdeményezések benyújtása után három hónapja van a válaszadásra. Ennek megfelelően a Bizottságnak 2015. június 3-áig kellett döntenie arról, hogy jogszabály elfogadásával, a kezdeményezés célját elősegítő egyéb intézkedésekkel vagy intézkedés nélkül reagál-e a kezdeményezésre. A döntést a teljes biztosi testület által elfogadott közleményben kellett megindokolnia.

2015. május 11-én az Európai Parlamentben nyilvános meghallgatást rendeztek a „Stop Vivisection” elnevezésű európai polgári kezdeményezésről, melynek keretében az európai parlamenti képviselők, a szélesebb nyilvánosság, a kezdeményezés szervezői és a terület szakértői megvitathatták álláspontjaikat.

Kapcsolódó cikk:

Az állatkísérletek ellenében – Ösztönzött uniós jogalkotás – Az európai polgári kezdeményezést több mint egymillióan támogatták

Polgári kezdeményezés az Európai Unióban