A tavalyi év kiemelkedő jelentőségű nemzetközi eseménye volt a hazai igazságszolgáltatás életében, hogy az Országos Bírósági Hivatal és az Országos Bírói Tanács részvételével 2014. május 12-13-án Bukarestben megalakult a Balkáni és Euro-mediterrán Térség Igazságügyi Tanácsainak Hálózata.

A 300 millió embert felölelő Balkáni és Euro-mediterrán Térség Igazságügyi Tanácsainak Hálózata 2015. május 27-29. között, ünnepélyes keretek között Albániában tartotta meg jubileumi, 10. Közgyűlését.

A konferencia résztvevőit köszöntötte Bujar Nishani köztársasági elnök, az albán Legfelsőbb Igazságügyi Tanács elnökének minőségében. A köztársasági elnök, elnöki rezidencián elhangzott köszöntőjét követően, Hámori Attila, az Országos Bírói Tanács soros elnöke tartott beszédet. Mindketten kiemelték a konferencia témájának: az igazságszolgáltatás függetlenségének és elszámoltathatóságának aktualitását.

A konferencia során két szekcióban folyt a munka. Elsőként a Hálózat tagjainak bírói tanácsai kerültek bemutatásra. A magyar igazságszolgáltatási szervezeti modellt Simon Levente OBT tag ismertette. A második szekcióban a bírák fegyelmi felelősségéről esett szó, valamint bemutatásra kerültek az egyes tagállamok Etikai Kódexei is.

A rendezvényen beszédet mondott Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke is, aki kiemelte, hogy az évenként publikált európai igazságügyi eredménytáblán a magyar igazságszolgáltatás folyamatosan javítja pozícióit, a legtöbb mutatóban – így az igazságszolgáltatás függetlensége vonatkozásában is – a tagállamok első harmadában foglal helyet.

Beszédében hangsúlyozta, hogy az egymás iránti nyitottság, együttműködési készség példaértékű megnyilvánulása a Hálózat létrejötte és az elmúlt években mutatott szervezeti erősödés.

Kiemelte, hogy az egyes igazságszolgáltatási szervezeti modellek értékelésekor figyelembe kell venni a helyi jogtörténeti és társadalmi környezetet is. A Hálózatban kifejtett szakmai munka, együttműködés célja nem az uniformizálás, hanem egymás „Jó gyakorlatainak” átvétele.

A szakmai tanácskozást követően a szervezet belső működését érintő döntéseket hozott a Közgyűlés. A Hálózat megválasztotta első elnökét Gjin Gjoni bíró úr személyében, aki az Albán Köztársaság Legfelsőbb Igazságügyi Tanácsának tagja.

Döntés született Koszovó tagfelvételi kérelméről, az öttagú végrehajtó bizottság tagjairól, és a Titkárság székhelyéről is.

A magyar igazságszolgáltatási szervezet kiemelkedő diplomáciai sikere, hogy a Hálózat székhelye és Titkársága Budapestre kerül. A Hálózat első elnöke ünnepélyes székfoglalójában kiemelte annak szimbolikus jelentőségét, hogy a fenti döntéseket egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozták meg a tagok.