A Központi Nyomozó Főügyészség vádat emelt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal volt osztályvezetőjével és 9 társával szemben. Az ügyészség a NAV volt osztályvezetőjét hivatali vesztegetés elfogadásával, költségvetési csalással és hamis magánokirat felhasználásával vádolja.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján indult ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség vádiratot nyújtott be a kiemelt jelentőségű ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy regionális igazgatósága ÁFA ellenőrzési osztály volt vezetőjével és 9 társával szemben a Fővárosi Törvényszékre.

A vádirat szerint a vádlottak megállapodtak abban, hogy általános forgalmi adó jogosulatlan visszaigénylésre felhasználható cégeket szereznek meg annak érdekében, hogy e gazdasági társaságokkal tényleges gazdasági tevékenységet nem végezve, a nevükben fiktív, visszaigénylésre jogosító általános forgalmi adó bevallásokat nyújtanak be az adóhatósághoz, és az adóhatóság által ennek következtében kiutalt összegekből részesednek. Megállapodásuk lényegi eleme volt, hogy az így megszerzett gazdasági társaságok székhelye – a volt osztályvezető személyére és munkakörére figyelemmel – a NAV regionális igazgatóságának illetékességi területére essen, ha ez nem így volt, akkor közvetítőiken, illetve a gazdasági társaságok ügyvezetőin keresztül a cégek székhelyét ennek megfelelően megváltoztatták.

 

A vád szerint a volt osztályvezető a cselekmények elkövetéséhez – munkaköri kötelességét megszegve, a kiutalt általános forgalmi adó összegéből részesedve – oly módon nyújtott segítséget, hogy az elkövetéshez felhasználható társaságok kiválasztásában segített, paramétereiket a rendelkezésére álló adóigazgatási nyilvántartásokban ellenőrizte, valamint a bevallások benyújtásának időpontját, az azokban szerepeltetett összegeket és a bevallás esetleges ellenőrzésével kapcsolatos teendőket egyeztette társaival.

 

A Központi Nyomozó Főügyészség a NAV volt osztályvezetőjét folytatólagosan, vezető beosztású személy által, az előnyért hivatali kötelességét megszegve üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével, bűnsegédként, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntettével és bűnsegédként, részben folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolja.

 

A cselekményekkel az állami költségvetésnek okozott összesen 89.404.000,- Ft vagyoni hátrányból lefoglalással 23.842.000,- Ft megtérült. Amennyiben az adóhatóság a benyújtott további fiktív ÁFA bevallásokban feltüntetett összegeket kiutalta volna, akkor az állami költségvetésben további 60.534.000,- vagyoni hátrány keletkezett volna.