Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt indított a társasági adózás unióbeli átláthatóságával kapcsolatban. E konzultáció célja annak kiderítése, hogy uniószerte segítené-e az adókikerülés és az agresszív adózási módszerek kezelését, ha a vállalatokat köteleznék arra, hogy tegyenek közzé bővebb információt arról, mennyi adót fizetnek. Így például a vállalkozásoknak az összes olyan országra nézve, ahol tevékenységet folytatnak, közzé kellene tenniük, hogy mennyi adót fizetnek.

A Bizottság számára kiemelten fontos a társasági adókikerülés elleni harc. A konzultáció a méltányos és hatékony társasági adózásra vonatkozó, széles körű cselekvési terv része, amely szintén ma került előterjesztésre. A Bizottság munkájával a G20-as vezetők által elfogadott kötelezettségvállalásokat törekszik megvalósítani, a vezetők ugyanis vállalták, hogy az adóhatóságok szabadon cserélhetnek információt a nagy multinacionális vállalatokkal kapcsolatban, beleértve az országonkénti beszámolókat is.

Jelenleg egyes vállalatok hatalmas profitra tesznek szert az egységes piacon, de adót vagy keveset vagy egyáltalán nem fizetnek az Unióban. Egyes multinacionális vállalatok képesek kihasználni a több joghatóság alatti működés adta lehetőségeket, az agresszív adótervezést, valamint a nemzeti intézkedések összehangolatlanságát. Az összetett vállalati struktúrák alkalmazásával gyakran hátrányba kerülnek a kis- és középvállalkozások (kkv-k). Ez torzíthatja a versenyt, hátrányos helyzetbe hozhatja a kisebb versenytársakat, valamint szembefordíthatja az egységes piacon tevékeny uniós és nem uniós vállalatokat.

Jelenleg bankok számára léteznek átláthatósági követelmények a tőkekövetelményekről szóló IV. irányelv (CRD IV.) szerint, (IP/14/1229), valamint a nyersanyag- és fakitermelő iparágban tevékenykedő vállalkozások számára a számviteli irányelv (IP/11/1238, MEMO/13/540) szerint, az országonkénti beszámoló formájában. A mai konzultáció célja felmérni, hogy vajon a nyilvánosságra hozatali kötelezettség más ágazatokban tevékeny multinacionális vállalatokra történő kiterjesztése segíthet-e kezelni az adókikerülést.

Annak előírása, hogy a vállalatok több információt hozzanak nyilvánosságra adóügyeikről – az adóhatóság vagy a nyilvánosság számára az éves beszámolókban -, rálátást biztosíthatna a káros adózási módszerekre. A fokozott átláthatóság ezenkívül ösztönözheti a vállalatokat, hogy abban az országban tegyenek eleget adófizetési kötelezettségüknek, ahol nyereségre tesznek szert. A nagyobb átláthatóság ezenkívül olyan intézkedésekre ösztönözheti a tagállamokat, amelyek hatékonyabbá és igazságosabbá tennék az adóversenyt. Megfelelő biztosítékok hiányában a fokozott átláthatósági követelményekben másrészről benne rejlik annak veszélye, hogy bizalmas üzleti adatok kerülhetnek nyilvánosságra. Ez káros lehet a vállalatok számára, különösen akkor, ha versenytársaiknak az Unión kívül nem kell hasonló kötelezettségeket teljesíteniük. Mindezen és még más tényezőket mérlegelni kell annak megítéléséhez, hogy további lépések szükségesek-e.

Háttér

A Bizottság által bemutatott, az igazságosabb társaságiadó-rendszerről szóló cselekvési terv az Unión belüli társaságiadó-rendszert hivatott megreformálni. A cselekvési terv számos olyan kezdeményezést tartalmaz, melyek az adókikerülés kezelésére, fenntartható bevételek garantálására és az egységes piacon jobb üzleti környezet teremtésére irányulnak. Összegezve, ezek az intézkedések jelentősen fejlesztik a társasági adóra vonatkozó feltételeket a Unióban, méltányosabbá, hatékonyabbá és növekedésbarátabbá téve azokat.

2013 szeptemberében a G20-ak szintén elfogadtak egy arra irányuló cselekvési tervet, hogy a nyereséget ott adóztatják, ahol az keletkezik. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) szintén arra törekszik, hogy összehangolja az adóalap-erózió és a nyereségátcsoportosítás (BEPS) elleni fellépést. A BEPS-kezdeményezés, mely nem kötelező a tagállamok számára, az átláthatóság javítására irányuló ajánlásokat tartalmaz, többek között azzal kapcsolatban, hogy a multinacionális vállalatok országonkénti beszámolót készítsenek az adóhatóság felé.

A nyilvános konzultáció elindítása: 2015. június 17.

A nyilvános konzultáció lezárulta: 2015. szeptember 9.

A nyilvános konzultáció szövege ITT található meg.