Az Bírósági Közlönyben kerül sor – a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvényben, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényben meghatározott közzétételi kötelezettségekre figyelemmel – a bírósági szervezetet érintő igazgatási és személyi döntések, beszámolók és pályázatok közzétételére.

A bíróságok hivatalos lapja 2011. óta elektronikus formában jelenik meg, ezentúl interaktív használatára is lehetőség lesz, mivel a tartalomjegyzékben böngészve azonnal a keresett tartalomra léphetünk.

Az OBH honlapján – a Bírósági Közlönyben történő közzététel mellett – továbbra is elérhetőek külön-külön az egyes fejezetekben szereplő

Az Országos Bírói Tanács döntései szintén megtalálhatók a bíróságok központi honlapján az alábbi linken: http://www.birosag.hu/obt-dokumentumai-dontesek

Az OBH elnöke által kiadott szabályzatok, valamint a Kúria jogegységi határozatai és önkormányzati tanácsának határozatai a Magyar Közlönyben is megjelennek és az alábbi linken érhetőek el: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/index.php?k=12.

A kiadvánnyal kapcsolatos észrevételeiket a szervezes@obh.birosag.hu e-mail címre küldhetik meg.