Időszerűen esett egybe a Székesfehérvári Törvényszék Büntető Kollégiuma legutóbbi ülésének témája az OBH Elnökének közelmúltban meghirdetett tízpontos cselekvési programjával.

Nyíri Zoltán Büntető Kollégiumvezető szervezésében Frech Ágnes, az OBH új Be. kodifikációs munkacsoportjának vezetője prezentálta a megújuló szabályozás tervezetet, nemcsak a székesfehérváriaknak, a hallgatóság soraiban ott ültek a Kaposvári, a Szekszárdi, a Tatabányai és a Veszprémi Törvényszék vezető büntető bírái is.

Az értekezlet megnyitójában Müllerné Hradszky Erzsébet a Székesfehérvári Törvényszék Elnökhelyettese hangsúlyozta, hogy a rendezvény – mind a témáját, mind a résztvevők körét illetően -, jó alkalom arra, hogy ráirányítsa a figyelmet az OBH Elnökének nemrégiben közzétett cselekvési programjára. A program meghirdetésének célja egyebek mellett azoknak a súlypontoknak a kiemelése, amelyek az igazságszolgáltatásban dolgozók közös érdeke, ezen belül is a jogi hivatásrendek együttműködése az igazságszolgáltatás egysége, az igazságszolgáltatásba vetett bizalom erősítése érdekében. Elmondta, hogy a törvényszék jó személyes és szakmai kapcsolatot ápol a társszervekkel, a büntető kollégium ülésén rendszeresen megjelennek azok képviselői, mint ahogy az aktuális rendezvényen is részt vett Varga Péter ezredes, rendőrségi főtanácsos, megyei főkapitány; Gál Szilvia főügyészségi csoportvezető ügyész; Mikó Péter a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara elnöke. A törvényszék elnökhelyettese megerősítette: a bíróság együttműködési készsége töretlen és az informális kapcsolatok mellett kezdeményezni kívánják, hogy vezetői szinten is rendszeresen értékeljék az aktuális feladatokat, egyeztessék azokat a szakmai együttműködési formákat, amelyek kölcsönös érdekeiket szolgálják. Említést tett arról is, hogy nemcsak a büntető ügyszakban élő a kapcsolat a társszervekkel, legutóbb a civil szervezetekhez fűződő kampányfeladatokban is együttműködtek az ügyészséggel és az ügyvédi kamarával. Hangsúlyozta, hogy a Be. kodifikációs folyamatában az igazságszolgáltatás szereplőinek szakmai véleménye erősítheti azon szabályozási irányvonalakat, amelyek kellő garancia mellett, az eljárások ésszerű időn belüli befejezését szolgálják, egyértelműen kijelölik az eljárásban érintettek jogait, feladatait, kötelezettségeit.

A bevezető után dr. Frech Ágnes beszámolt a Büntetőeljárási törvény kodifikációs folyamatáról, annak állásáról, a munkacsoport módszereiről. Ismertette a jelenlévőkkel azt az internetes felületet, ahol hozzászólásaikkal, észrevételeikkel segíthetik a kodifikációs munkát, és fel is hívta a figyelmet ennek szükségességére.

Tájékoztatást adott a Be. fő változtatási irányairól, így kiemelten az ülnöki rendszer kérdéséről, a hatásköri, illetékességi szabályokról, a büntető eljárás időtartamát csökkentő tényezőkről. Ennek keretében elmondta, hogy szélesíteni kívánják a tárgyaláson kívüli eljárások körét, eltérő eljárási szabályokat javasolnak az egyszerűbb és a bonyolultabb ügyekben, számot adott a bizonyítási teher alakulásáról, illetve a vádlott tárgyalási jelenlétét érintő kérdésekről is. Az előadás konzultációval zárult.