A parkoló társaságokkal kapcsolatosan még mindig sok panasz érkezik a Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesülethez. A panaszok tárgya meglehetősen széles. Még a legnagyobb odafigyelés és elővigyázatosság mellett is előfordulnak pótdíjazások, nem is beszélve a rosszindulatú pletykákról, amelyek szerint a parkoló társaság alkalmazottai érdekeltek lennének a pótdíjazásokban, illetve a pótdíjösszegek mértékének emelésében. Az Egyesület e feltételezéseknek semmi alapját nem látja, azonban kétségtelen tény, hogy a fogyasztók a pótdíjazásokat sok esetben rendkívül igazságtalannak érzik.

Elütött parkolási zónák, eltévesztett rendszámok…

A panaszok egy része arra irányul, hogy a fogyasztó a parkolás zónáját megjelölő táblán lévő számot mobilparkolás esetén elírta, vagy a mobilparkolás során rossz rendszámot ütött be. A fenti két esetben sajnos a fogyasztó terheli a gondos és figyelmes eljárás, melyért a vállalkozás nem felel. Ha a fogyasztó hibázik, annak értelemszerű következménye a pótdíjfizetési kötelezettség. A parkoló társaságok minden ilyen esetben elutasítják a fogyasztó panaszát. A társaságok hivatkozása szerint az ilyen esetben kért pótdíj elengedése méltányosság körébe eső döntést igényel, melynek gyakorolására a társaság nem jogosult. A vállalkozások szerint ezzel a jogkörrel kizárólag az önkormányzat élhet, mert a parkolási pótdíj elengedése, illetve törlése a helyi önkormányzatok bevételeit csökkentik. Erre jogszabályi felhatalmazás hiányában nincsen joga a parkoló társaságnak – mondják ők. A fogyasztók ugyanakkor rendszeresen vetik fel, hogy a rossz rendszámra megfizetett vagy rossz zónába indított parkolás díját miért nem kapják vissza. E körben azonban megjegyzendő, hogy a rossz kódra indított parkolás esetén nem a kifogásolt vállalkozásoktól kell kérni a megfizetett díjat. A fogyasztók sok esetben azzal sincsenek tisztában, hogy az út egyik oldala, vagy másik oldala más kerület, hogy az egyik főút – itt Budapestre gondolunk – fővárosi üzemeltetésű, a másik pedig kerületi. Így járt az a fogyasztó is, aki megállította gépjárművét az Erzsébet körúton, majd parkolását egy a 7. kerületi parkolóóra alapján indította el, gondolván az ugyanaz a parkoló társaság lesz.

Mit tehetnek a fogyasztók?

A várakozási övezetek határainál a jogi szabályozás szerencsére rögzítette, hogy fővárosi parkolásnál nem minősül díjfizetés nélküli várakozásnak, ha a gépjármű két szomszédos kerületi önkormányzat közigazgatási területét határoló úton vagy téren, valamint ezen határoló utat vagy teret keresztező úton, a határoló úttól vagy tértől számított első útkereszteződésig várakozik és a parkolójegyet a szomszédos kerületi önkormányzat területén, azonos díjövezetben elhelyezett parkolójegy-kiadó automatánál váltották meg, vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszert a szomszédos kerületi önkormányzat területén azonos díjövezetre érvényes kóddal indították el.

Nagyon fontos továbbá azon rendelkezés ismerete is,hogy

  • amennyiben fogyasztó az ellenőrzés időpontjában érvényes parkolójeggyel rendelkezett, de azt nem helyezte el megfelelően,
  • vagy az ellenőrzés időpontja és a parkolójegy vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetés érvényességének kezdő időpontja között nem telt el 5 percnél hosszabb idő,
  • vagy a várakozás megkezdésekor a mozgásában korlátozott személy eredeti és érvényes parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött elhelyezte, de előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából nem teljes egészében látható, vagy azt hátlappal felfelé helyezte el, úgy a parkolás-üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában az eredeti parkolójegy bemutatható, a mobiltelefonos parkolási díjfizetés igazolható, vagy az ellenőrzéskor regisztrált mozgásában korlátozott személy eredeti parkolási igazolványa bemutatható. Amennyiben a bemutatott parkolójegy, a mobiltelefonos parkolási díjfizetési igazolás, vagy a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa az előző feltételeknek megfelel, úgy a parkolás-üzemeltető a várakozási díj és pótdíj tartozást törli a nyilvántartásból.

 Ez a rendelkezés korábban azzal került közzétételre, mely szerint ezt kizárólag 5 munkanapos jogvesztő határidőn belül tehette meg a fogyasztó. A megkötést azonban a Kúria 2015. szeptemberében ezt megsemmisítette.

Nem egységes a parkolás díja Budapesten!

Fontos tudni, hogy a parkolási kialakított rendszer szerint több díjtételű várakozási övezet lehet. Budapesten például 5 díjövezet van, és akár egy övezeten belül is több féle díjtételű ún. zóna kerülhet meghatározásra. Ez egyébként jogbiztonsági problémákat is felvet, ugyanis a jogszabály zónákról nem beszél, csak várakozási övezetekről.

Sok fogyasztó panaszkodik továbbá arra is, hogy neki mindenféle kötelezettséget előír a jogszabály, de a parkoló társaság részére nem ír elő semmit, így például azt, hogy egymástól milyen messze kell elhelyezni az órákat. Ezt a kérdést tette fel az a fogyasztó is, aki előadta, hogy leparkolt, de időre ment és a parkoló társaság által kihelyezett egyetlen automatát sem találta meg a parkolást követően 100 méteren belül. A konkrét esetben elindította a fogyasztó a parkolását egy teljesen más zónában, mert azt a kódot ismerte korábbi parkolása miatt, és amikor jelezték neki, hogy minden kerületben, kerületenként más kódok vannak, kiderítette nagy nehezen a jó kódot, és megindította mobiltelefonon a parkolást. A pótdíjazás természetesen megtörtént, ún. méltányosságot a vállalkozás persze – a már fentiekben leírt indokokra hivatkozással – nem tanúsított a panasz megtételekor. A fogyasztó panaszkodott ugyanakkor, hogy az interneten sem találta meg könnyedén a zónákat jelölő kódokat, így az is időbe tellett, ameddig kiderítette a helyes számot.

Hány méterre kell lennie a parkolóóráknak a várakozóhelyektől?

A jogi szabályozás értelmében Budapesten a parkoló óráknak a várakozóhelyek 80 %-ától 75 méterre kell elérhetőnek lenni. Ez azonban nem megoldást kínáló rendelkezés, de mégis valamilyen válasz a sok, ez irányban feltett kérdésre. A fogyasztók rendszeresen élnek amiatt is panasszal, hogy nincsen jó és használható internetes honlap, és így egyértelmű, könnyen kezelhető tájékoztatás a parkolási övezetekről, és az órák elhelyezkedéséről. Az is kifogás tárgyát képezi sokszor, hogy maga a parkoló óra sem jelzi sok esetben kis térképpel, hogy az óra mely övezetet fedi le, csak felsorolásra kerülnek a határoló utcák. A jogi szabályozás egyébként egy sor feltételt rögzít, amely sok esetben sajnos nem oldja meg megfelelően a parkolási vállalkozás és fogyasztó közötti vitákat.

A Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület azt javasolja a fentiekre tekintettel, hogy fővárosi parkolás esetén a fogyasztók az alábbiakat figyelembe véve járjanak el:

  • Mindig ellenőrizze a fogyasztó előre, hogy a parkolás tényleges helyének megfelelő parkoló automatájából vásárolta meg a jegyét! Maga győződjön meg a parkoló automatára írt telefonszámról, és ne hagyatkozzon járókelő, vagy parkoló őr válaszára.
  • Ne feledje a fogyasztó, hogy a parkolás tekintetében városonként, valamint azon városokban, melyekben kerületek is találhatóak, akár kerületenként eltérő zónák vannak. A zónákat megkülönböztetjük területre, díjszabásra tekintettel. Amennyiben a zónakódot nem megfelelően írjuk be mobilparkolás esetén, úgy nem a parkolásunk helyszínén tevékenykedő parkoló társaság részére fizetjük meg a díjat, hanem akár egy teljesen más kerületen működő parkoló társaság részére, így az esetleges pótdíjazás jogszerű lesz.
  • A fogyasztók pótdíjazás esetén ne várjanak a méltányossági kérelmük vagy egyéb kérelmük elbírálására, mert a 15 napon túli pótdíj összege sokkal magasabb lesz, mint az addig megfizetendő pótdíj összege. A jogszabály nem ad halasztást a pótdíj határidőben történő megfizetésére.
  • A várakozási díj és a pótdíjfizetési kötelezettség egy év alatt évül el. A várakozási díj és a pótdíj után késedelmi kamat nem követelhető. Ezért az, aki több mint egy éven túl kapja meg az első fizetési felszólítást, az nyugodtan hivatkozzon elévülésre.
  • Ne feledjék ugyanakkor a fogyasztók, hogy egyedi vitájuk esetén a parkoló társasággal szembeni ügyet a gyors, szakszerű és ingyenes békéltető testületek eljárásában is rendezhetik.