A Jogtudományi Közlöny 1866. március 5-ei száma közli Réső Ensel Sándor írását A La Roquette-fogház Párisban fiatal bünhönczök számára címmel.

„A La Roquette-fogház Párisban fiatal bünhönczök számára

Ez is mint a „Prison de Mazas”, magánrendszert követ. A fiatal foglyok egymástóli elkülönitése czélszerünek találtatott jövő életmódjuk folytatása czéljára való tekintetből; a bánás azonban nem oly szigoru, mint a Prison de Mazas fogházban az idősb bünösöknél. Minden fiatal bünhöncz ablakos csinos kamrát kap, benne függő ágy, madracz, vánkos paplannal, kis faasztal és szék, dolgozó pad, szerszámok. Fali szekrénykében mosdó-, evő- s más edények, fésű, kefe, stb. Betegség idején kórszobába jön, hol kényelmesebb ágyat s szolgálatot nyer. Itt is, mint a napi sétán, mindig magányosságban van a fogoly. A kamrák ajtai egy korridorra nyilnak, és ezek egy-egy őrrel ellátvák. Yan bünhesztő sötét kamra is, melyben az egész butorzat egy faszékből áll, éjjelre egy pokróczból, melybe takaródzva földön heverni kénytelen. Az épület közepén vizvezető adja bőségben a szükséges vizet. Vasárnap az isteni tiszteletre a kápolnába mennek, hol szintén külön kamrákban foglalnak helyet, ugy hogy ott is egyedül vannak s egymás kamráiba be nem láthatnak az ellenzők miatt. A lelkész középen mindnyáját láthatja. Ezen elkülönitési rendszernek czélja, hogy a bünhöncz egyik a másikat ne ismerje, hogy kikerülvén, hatással egymásra ne lehessenek. A La Roquette rajzát, mely meglepő csinos, legújabban az „Über Land und Meer” Stuttgartban megjelenő képes ujság közlötte, és pedig a fogház külsejét, a magán-kamrákkal ellátott egyház belsejét isteni tiszteletkor, és egyes dolgozó és beteg- kamrákat. (Sürg.)”

(Az eredeti írás a Sürgöny című folyóirat 1866. évi 33. számában jelent meg Réső Ensel Sándor szerzőtől. A fotót a Vasárnapi Újság 1871. június 25-ei száma közölte.)