Visszatekintésünkben azokra a börtönügyi írásokra hívjuk fel olvasóink figyelmét, melyek az elmúlt negyedévben jelentek meg az ÖBE honlapján. A legtöbb írást Hacker Ervintől közöltük, akire tavaly, halálának 70. évfordulója alkalmából emlékeztünk.

Áttekintés: 2016. január 1. – 2016. március 31.

Könyv:

Karay Pál: A rabmunka (1927)

Rickl Gyula – Berczelly Jenő (szerk.) – III. Országos Patronage-kongresszus naplója (1911)

Tóth Lőrincz: A visszaesés okairól s óvszereiről (1889)

Csatskó Imre: A halál-büntetésről (1870)

Tóth Lőrincz: Fegyházi tanulmányok. Az illavai fegyház (1885)

Tóth Lőrincz: A rövidtartamú szabadságvesztés-büntetések s a föltételes elitélés (1891)

Hacker Ervin: Nápoly börtönei (1926)

Hacker Ervin: A szabadságvesztésbüntetések végrehajtására szolgáló intézetek építése és berendezése (1942)

Hacker Ervin: Pszichiatria és büntetőjog (1943)

Hacker Ervin: Háború és bűnözés (1943)

Hacker Ervin: A vallás hatása a kriminalitásra Magyarországon (1930)

Hacker Ervin: Újabb kriminológiai adalékok (1934)

Hacker Ervin: Két büntetőjogi dolgozat (1923)

Szöllösi Beáta: Büntető és/vagy nevelő – Büntetés-végrehajtási intézetek építészeti fejlődéstörténete (2012)

Folyóirat:

Löw Tóbiás: Az angol grófsági fogházak reformja (Jogtudományi Közlöny, 1866)

Angyal Pál: A fiatalkoru büntettesek és a vizsgálati fogság (Jogtudományi Közlöny, 1908)

Finkey Ferenc: A halálbüntetés és a Btk. reviziója (Jogtudományi Közlöny, 1909)

Réső Ensel Sándor: Borsodmegye a fegyházi reform terén (Themis, 1874)

Dárdai Sándor: Mely börtönrendszer honositassék meg hazánkban? (Jogtudományi Közlöny, 1868)

Reiner Ignácz: A magyar orsz. letartóztatási intézetek állapota (Jogi Szemle, 1892)

Holland börtönreform 1889-ből (Jogtudományi Közlöny, 1889)

Módszertani füzetek 1982-1989

Börtönügyi Szemle 1990-2015

Réső Ensel Sándor: A La Roquette-fogház Párisban fiatal bünhönczök számára (Jogtudományi Közlöny, 1866)

Bozóky Alajos, Löw Tóbiás, M –l: Fogházjavítás (Jogtudományi Közlöny, 1866)

Székely József: Börtönügyi egylet vagy congressus szükségessége (Jogtudományi Közlöny, 1875)

Gedeon Emil: Az egységes büntetésnem (Jogtudományi Közlöny, 1924)

Pesti Napló: Képek a tolonczházból (Jogtudományi Közlöny, 1911)

Az írások teljes megtekinthetősége ITT