Engedélyezte a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), hogy Riad Naboulsi egyedüli közvetlen irányítást szerezzen a Wassim Sajt Kft., a Bábel Sajt Kft. és a Dráva Tej Kft. felett, ugyanakkor a kérelmezőre a három eljárásban összesen 14 millió forint bírságot szabott ki a végrehajtási tilalom megsértése miatt.

A GVH tájékoztatása szerint a Naboulsi-csoportba tartozó vállalkozások, így a Kőröstej Kft. és a Caravanes Kft. nyerstej feldolgozásával, illetve tejipari termékek előállításával és értékesítésével foglalkozik. A Wassim Sajt Kft., a Bábel Sajt Kft. és a Dráva Tej Kft. meghatározó tevékenysége szintén a tejtermékek előállítása és értékesítése. Az utóbbi három vállalkozás piaci részesedése a magyarországi forgalomból a nyerstej-vásárlás és az általuk előállított valamennyi tejtermékcsoport esetében kevesebb mint 10 százalék.

A versenyhivatal az összefonódások hatásainak értékelésekor megállapította, hogy azok nem járnak káros versenyhatással, tekintettel az alacsony piaci részesedésekre, ezért engedélyezte a tranzakciókat.

A GVH azért szabott ki bírságot a kérelmezőre, mert a versenytörvényben szereplő tilalom ellenére a versenyhatóság engedélye nélkül hajtotta végre az engedélyköteles összefonódásokat.

Sérti a végrehajtási tilalmat, ha a vevő irányítási jogait megalapozó tulajdonosi részesedések bejegyzése a GVH engedélye előtt történik meg, illetve az is, ha a vevő alapítói határozatot fogad el ennél az időpontnál korábban, azaz szavazati jogát ténylegesen gyakorolja – hangsúlyozta közleményében a versenyhivatal.

A bírság összegének meghatározásakor a GVH enyhítő körülményként értékelte, hogy a kérelmező a végrehajtást követően, de önként nyújtotta be kérelmeit, így nem valószínűsíthető, hogy a tranzakciókat el akarta volna titkolni. Az összefonódások végrehajtásának nem voltak a versenyre káros piaci hatásai, a kérelmező korábban nem követett el jogsértést és a GVH a jelenlegi kérelem benyújtását megelőzően nem állapított meg a végrehajtási tilalom megsértésére vonatkozó jogsértést – áll a közleményben.