Közzétették a www.kormany.hu-n – és ezzel társadalmi egyeztetésre bocsátották – a büntetőeljárásról szóló új törvény (az új Be.) tervezetét. Az előterjesztésben foglalt rendelkezések célja a büntetőeljárás teljes rendszerének megújítása a hatékonyság és a gyorsaság szempontjainak előtérbe helyezésével úgy, hogy mindez nem csökkenti az eljárásjogi garanciarendszer általános színvonalát.

Az alapkoncepció szerint a büntetőeljárásban új szakaszok jelennének meg – a nyomozás elé kerülne egy előkészítő eljárás, maga a nyomozás is két fő szakaszra tagolódna (felderítésre és vizsgálatra) -, újraszabályozás révén pedig számos, most is meglévő jogintézmény kapna merőben új tartalmat (pl. az óvadék, az egyezség) és több új elem is megjelenne a kódexben; mindezekhez igazodva pedig a perbéli szereplők jogai és kötelezettségei is jelentősen változnának a jelenlegi szabályozáshoz képest.

Az új Be. a tervek szerint 2018. január 1-jén lépne hatályba. A tervezethez fűzött hatásvizsgálati lapon szereplő költségbecslés szerint a törvény bevezetése – mindenekelőtt a reformhoz szükséges technikai fejlesztések miatt – 825 millió forint költségvetési forrás bevonását igényli. A törvénytervezet bevezetője szerint az előterjesztés közigazgatási egyeztetése már folyamatban van, de a kormány egyelőre nem tárgyalta meg azt, ezért a tervezet koncepcionális elmei még jelentősen módosulhatnak.